ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วีระยุทธ ดิษยะศริน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ชีวิตส่วนตัว ==
นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน เคยสมรสกับ[[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์กรมพระศรีสวางควัฒน อัครวรขัตติยราชกุมารีนารี]] [https://www.youtube.com/watch?v=9sknPOgeSo0] พระราชธิดาพระองค์เล็กใน[[พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] กับ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ|สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] และมีพระธิดา 2 พระองค์ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น ''พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า'' ทุกพระองค์<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/135/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ของพระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี], เล่ม ๙๙, ตอน ๑๓๕ ก ฉบับพิเศษ, ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑</ref> คือ
# [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์|พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์]] (ประสูติ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2525 — ปัจจุบัน)
# [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ|พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ]] (ประสูติ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 — ปัจจุบัน)
336

การแก้ไข