ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไทย)"

ย้อนการแก้ไขที่ 9781047 สร้างโดย 2001:44C8:470B:AE47:1:0:2F73:CECA (พูดคุย)
(เพื่อความถูกต้อง)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 9781047 สร้างโดย 2001:44C8:470B:AE47:1:0:2F73:CECA (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
'''สำนักงานตำรวจแห่งชาติ''' ({{lang-en|Royal Thai Police Headquarters}}) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ[[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕]</ref> จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541 โดยเปลี่ยนจาก[[กรมตำรวจ]] [[กระทรวงมหาดไทย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/073/15.PDF พระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑]</ref>ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของ [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] [[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]] และ[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม]] ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลกิจการ[[ตำรวจไทย]] ผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ พลตำรวจเอก [[สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข]] [[ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ]]คนปัจจุบัน รอง.ผบ.ตร.ตำแหน่งเทียบเท่า พล.ต.อ.เสด็จหวายฤทธิ์
 
== สถานภาพหน่วยงาน พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ==
152,083

การแก้ไข