ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประเทศ ดินแดน และเมืองหลวง"

ย้อนการแก้ไขที่ 9780572 สร้างโดย 2001:FB1:A7:17BC:B54F:D4BA:BFBB:D7EA (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขที่ 9780572 สร้างโดย 2001:FB1:A7:17BC:B54F:D4BA:BFBB:D7EA (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|align="center"| 18 || {{flagicon|TJK}}  '''[[ประเทศทาจิกิสถาน|ทาจิกิสถาน]]''' || Tajikistan || สาธารณรัฐทาจิกิสถาน || Republic of Tajikistan || [[ดูชานเบ]] || Dushanbe
|-valign="top"
|align="center"| 19 ||{{flagicon|THA}}   '''[[ประเทศไทย|ไทย]]'''|| Thailand || ราชอาณาจักรไทย || Kingdom of Thailand || [[กรุงเทพมหานคร]] || Bangkok
|-valign="top"
|align="center"| 20 || {{flagicon|NEP}}  '''[[ประเทศเนปาล|เนปาล]]''' || Nepal || สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล || Federal Democratic Republic of Nepal || [[กาฐมาณฑุ]] || Kathmandu
158,741

การแก้ไข