ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเนปาล"

== การจัดจำแนก ==
 
ภาษาเนปาล ตั้งแต่แรกเรียกว่า ''ขสภาษา'' (खस भाषा) หมายถึงภาษาของ ''ชาวขัส/ชาวคัส'' (खस) ชื่อของภาษาเนปาลในภาษาเนปาลคือ ''ขสกุรา/คัสกุรา'' (खस कुरा) ปัจจุบันเรียกอย่างเป็นทางการว่า ''เนปาลีภาษา'' (नेपाली भाषा) ชื่ออื่น ๆ ของภาษานี้มีมากมาย คนที่พูดภาษาอังกฤษเรียกว่า เนปาลี (Nepali) หรือ เนปาลีส (Nepalese) นอกจากนี้มีชื่ออื่น เช่น ''โกร์ขลีภาษา'' (गोर्खाली भाषा) หรือ ''โกรขาภาษา'' (गोरखा भाषा) แปลว่าภาษาของชาว[[กุรข่า]] และพาร์ตาบิยา ''ปร์วเตกุรา'' (Parbatiyaपर्वते कुरा) แปลว่าภาษาของภูเขา
 
ภาษาเนปาลเป็นภาษาใน[[ภาษากลุ่มปาหารี]]ที่อยู่ทางตะวันออกสุด ซึ่งเป็นกลุ่มของภาษาที่มีความสัมพันธ์กันภาษาที่พูดทั่วทั้งระดับต่ำของ[[เทือกเขาหิมาลัย]]ระหว่างเนปาลตะวันออกไปถึง[[รัฐอุตตรจัลประเทศ]]และ[[รัฐหิมาจัลประเทศ]]ของอินเดีย ภาษาเนปาลพัฒนาในพื้นที่ใกล้เคียงกับ[[ตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า]]จำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะ[[ภาษาเนวารี]] และแสดงถึงอิทธิพลของตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่าที่มีต่อภาษานี้
131,133

การแก้ไข