ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเนปาล"

== การจัดจำแนก ==
 
ภาษาเนปาล ตั้งแต่แรกเรียกว่า ''ขสภาษา'' (खस भाषा) หมายถึงภาษาของ ''ชาวขัส/ชาวคัส'' (खस) ชื่อของภาษาเนปาลในภาษาเนปาลคือ ''ขสกุรา/คัสกุรา'' (खसकुरा) ชื่ออื่น ๆของภาษานี้มีมากมาย คนที่พูดภาษาอังกฤษเรียกว่า เนปาลี (Nepali) หรือ เนปาลีส (Nepalese) นอกจากนี้ คาสกุรา มีชื่ออื่น เช่น กอร์คาลี (Gorkhali) หรือ กูร์คาลี (Gurkhali) แปลว่าภาษาของชาว[[กุรข่า]] และพาร์ตาบิยา (Parbatiya) แปลว่าภาษาของภูเขา
 
เป็นภาษาใน[[ภาษากลุ่มปาหารี]]ที่อยู่ทางตะวันออกสุด ซึ่งเป็นกลุ่มของภาษาที่มีความสัมพันธ์กันภาษาที่พูดทั่วทั้งระดับต่ำของ[[เทือกเขาหิมาลัย]]ระหว่างเนปาลตะวันออกไปถึง[[รัฐอุตตรจัลประเทศ]]และ[[รัฐหิมาจัลประเทศ]]ของอินเดีย ภาษาเนปาลพัฒนาในพื้นที่ใกล้เคียงกับ[[ตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า]]จำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะ[[ภาษาเนวารี]] และแสดงถึงอิทธิพลของตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่าที่มีต่อภาษานี้
131,129

การแก้ไข