ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสรรควิไสยนรบดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
แต่ในหนังสือ ''เลาะวัง'' ซึ่งเขียนโดยจุลลดา ภักดิภูมินทร์ ([[หม่อมหลวงศรีฟ้า ลดาวัลย์]]) ให้ข้อมูลว่า ''"...ไม่ปรากฏว่าทรงมีหม่อมห้ามและโอรส ธิดา จึงไม่มีทายาทสืบสกุล"'' และ ''"ว่ากันว่า ทรงขัดข้องพระทัยเรื่องราชการงานเมือง เมื่อไม่ได้ดังที่ตั้งพระทัยดีเอาไว้ ก็ทรงน้อยพระทัย หุนหัน ไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับรัก ๆ ใคร่ ๆ ส่วนพระองค์แต่อย่างใด"''<ref>จุลลดา ภักดีภูมินทร์. '''เลาะวัง'''. กรุงเทพฯ:โชคชัยเทเวศร์, หน้า 53</ref>
 
บ่าย 4 โมงเศษหลังวันสิ้นพระชนม์ [[สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช]] เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานน้ำหลวงอาบสรงพระศพ เจ้าพนักงานเชิญพระศพลงพระลอง ประดิษฐานเหนือแว่นฟ้า 2 ชั้น ประกอบพระโกศมณฑปใหญ่ พระสงฆ์มี[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า|พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์]] ทรงเป็นประธานสวดสดับปกรณ์ มี[[พระพิธีธรรม]]สวดพระอภิธรรมทั้งกลางวันกลางคืนและเครื่องประโคมประจำพระศพมีกำหนด 3 เดือน<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=เล่ม 29|issue=ตอน ง|pages=หน้า 2350-2351|title=ข่าวสิ้นพระชนม์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรควิไสยนรบดี|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2455/D/2350.PDF|date=19 มกราคม ร.ศ. 131|accessdate =1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561|language=ไทย}}</ref>
 
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 เจ้าพนักงานเชิญพระศพขึ้นรถพระวอวิมานออกจากวังถนนพายัพ เข้าถนนสามเสน บรรจบกับขบวนพระศพ[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภัทรายุวดี]] และขบวนพระศพ[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดนัยวรนุช|หม่อมเจ้าดนัยวรนุช]] เข้า[[วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร]] ประดิษฐานทั้ง 3 พระศพบนแว่นฟ้าในศาลาการเปรียญ ประกอบพระโกศและเครื่องสูง พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและเจ้าพนักงานประโคมดนตรีตลอดงาน จน 4 ทุ่มเศษ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชเวที (หรุ่ม พฺรหฺมโชติโก) เทศนาจบ พระสงฆ์สวดสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนาและถวายอดิเรกแล้ว จึงเสด็จฯ กลับ
336

การแก้ไข