ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ (ฝั่งไทย)"

Paweeraphat Thasee ย้ายหน้า พูดคุย:สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ (ฝั่งไทย) ไปยัง พูดคุย:สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ (ไทย): เพื่อความถูกต้องของชื่อสถานีรถไฟตามจริง
(Paweeraphat Thasee ย้ายหน้า พูดคุย:สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ (ฝั่งไทย) ไปยัง พูดคุย:สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ (ไทย): เพื่อความถูกต้องของชื่อสถานีรถไฟตามจริง)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(ไม่แตกต่าง)
732

การแก้ไข