ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ (ไทย)"

Paweeraphat Thasee ย้ายหน้า สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ (ฝั่งไทย) ไปยัง สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ (ไทย): เพื่อความถูกต้องของชื่อสถานีรถไฟตามจริง
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(Paweeraphat Thasee ย้ายหน้า สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ (ฝั่งไทย) ไปยัง สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ (ไทย): เพื่อความถูกต้องของชื่อสถานีรถไฟตามจริง)
746

การแก้ไข