ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟหนองคาย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 เดือนที่ผ่านมา
Paweeraphat Thasee ย้ายหน้า สถานีหนองคาย ไปยัง สถานีรถไฟหนองคาย ทับหน้าเปลี่ยนทาง: เพื่อป้องกันความสับสนผู้สืบค้น เพราะคำว่า"สถานี"เฉยๆมันกำกวม เช่น อาจเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารหนองคายก็ได้
(อัปเดตความเป็นปัจจุบันของข้อมูล)
(Paweeraphat Thasee ย้ายหน้า สถานีหนองคาย ไปยัง สถานีรถไฟหนองคาย ทับหน้าเปลี่ยนทาง: เพื่อป้องกันความสับสนผู้สืบค้น เพราะคำว่า"สถานี"เฉยๆมันกำกวม เช่น อาจเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารหนองคายก็ได้)
 
732

การแก้ไข