ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ท481"

เพิ่มขึ้น 1 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
อัปเดตข้อมูลการเดินรถไฟ 1 พฤศจิกายน 2564
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(อัปเดตข้อมูลการเดินรถไฟ 1 พฤศจิกายน 2564)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
{{ขบวนรถไฟ|{{{1}}}|ท481|หนองคาย|ท่านาแล้ง|07.30|07.45| สถานะเป็น*งดเดินรถรวมจากสถานการ์โควิด-19 }}
ทดแทนขบวน 913 }}
732

การแก้ไข