ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟบ้านไผ่"

! ชนิดขบวน !! เลขขบวน !! ชื่อสถานี !! เวลาออก !! ถึงสถานีบ้านไผ่ !! ปลายทาง !! เวลาถึง !! หมายเหตุ
|-
| รถท้องถิ่น || 415 || [[สถานีนครราชสีมา|นครราชสีมา]] || 06:20 || 08:54 || [[สถานีหนองคาย|หนองคาย]] || 12:08||
|-
| รถท้องถิ่น || 431 || [[สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย|ชุมทางแก่งคอย]] || 05:00 || 11:12 || [[สถานีขอนแก่น|ขอนแก่น]] || 11:49 || เปิดให้บริการวันที่ 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป.
2,927

การแก้ไข