ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีกรุงเทพ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 เดือนที่ผ่านมา
แก้ไขส่วนผิด
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
(แก้ไขส่วนผิด)
* ขบวนรถ/วัน:จอด 100+ ขบวน รถนำเที่ยว รถด่วนพิเศษดีเซลราง รถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา รถรวม รถชานเมือง
* ปริมาณผู้โดยสาร/วัน : ไม่ต่ำกว่า 60,000+ คน
* สถานีถัดไปในเส้นทางสายเหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ/ใต้ : [[สถานีรถไฟจิตรลดาป้ายหยุดรถยมราช]]
* สถานีถัดไปในเส้นทางสายเหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ/ใต้(ที่ไม่ใช่ที่หยุดรถหรือป้ายหยุดรถ) : [[ป้ายหยุดรถยมราชสถานีรถไฟจิตรลดา]]
* สถานีถัดไปในเส้นทางสายตะวันออก : [[ป้ายหยุดรถอรุพงษ์]]
* สถานีถัดไปในเส้นทางสายตะวันออก(ที่ไม่ใช่ที่หยุดรถหรือป้ายหยุดรถ) : [[สถานีรถไฟมักกะสัน]] / [[สถานีรถไฟแม่น้ำ]]
732

การแก้ไข