ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟบ้านไผ่"

เพิ่มขึ้น 8,965 ไบต์ ,  7 เดือนที่ผ่านมา
:26
(ย้อนการแก้ไขของ Prsrt (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Sry85)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่ ย้อนรวดเดียว
(:26)
ป้ายระบุ: ลบหน้าเปลี่ยนทาง ผู้ใช้แก้หน้าเปลี่ยนทาง
'''สถานีรถไฟบ้านไผ่''' เป็นสถานีรถไฟตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไผ่ [[อำเภอบ้านไผ่]] [[จังหวัดขอนแก่น]] อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 407.72 กิโลเมตร เดิมเป็นสถานีระดับดิน ถูกสร้างใหม่ป็นสถานียกระดับในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงจิระ-ขอนเเก่น สูงจากพื้นดิน12เมตรและในอนาคตที่จะเชื่อมต่อรถไฟสายใหม่ บ้านไผ่-มุกดาหาร <ref>[https://workpointtoday.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99/] สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562.</ref>
#เปลี่ยนทาง [[รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ]]
{{Infobox station
| name = บ้านไผ่
| type =สถานีชั้น1 (พิเศษ)
| style =
| livery =
| text_color =
| image =
| image_size =
| image_caption =
| address = ตำบลบ้านไผ่ [[อำเภอบ้านไผ่]] [[จังหวัดขอนแก่น]] [[ประเทศไทย]]
| coordinates = {{coord|16.0595|102.7254|type:railwaystation_region:TH|display=inline,title}}
| line =[[ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ]]
| other =
| structure = ยกระดับ
| platform = 4
| depth =
| levels = 1เมตร
| tracks = 4
| signal =
| parking =
| bicycle =
| baggage_check = 4
| opened = 2476
| closed =
| rebuilt = 154 กุมภาพันธ์ 2562
| electrified = ไม่มี
| ADA = ทางลาด
| code = 2152
| abbrth =
| abbren =
| owned = [[การรถไฟแห่งประเทศไทย]]
| zone =
| smartcardname =
| smartcardstatus =
| former =
| passengers =
| pass_year =
| pass_percent =
| pass_system =
| mpassengers =
| services =
| map_locator =
| route_box =
}}
 
==ข้อมูลจำเพาะ==
* ประเภทเส้นทาง : ทางรถไฟทางไกลสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)<ref>[https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD ] สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562.</ref>
* รหัส : 2152
* ชื่อภาษาไทย : บ้านไผ่
* ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Phai
* ชื่อย่อภาษาไทย : บผ.<ref>[https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD ] สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562</ref>
* ชั้นสถานี : สถานีรถไฟชั้น 1 (พิเศษ)
* ระบบอาณัติสัญญาณ : ไฟสีสามท่า
* ที่อยู่ : ตำบลบ้านไผ่ [[อำเภอบ้านไผ่]] [[จังหวัดขอนแก่น]]
* ขบวนรถ/วัน : จอด 6 ขบวน รถด่วน รถท้องถิ่น <ref>[http://rail.mars-innovation.net/ ] สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562</ref>
* สถานีก่อนหน้า : [[สถานีรถไฟบ้านหัน]]
* สถานีถัดไป : [[สถานีรถไฟบ้านเเฮด]]
* ห่างจากสถานีกรุงเทพ : 407.72 กิโลเมตร
==ตารางเดินรถ==
===เที่ยวล่อง===
*ข้อมูลเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562 <ref>[http://rail.mars-innovation.net/ ] สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562</ref>
{| class="wikitable"
|+ Caption text
|-
! ชนิดขบวน !! เลขขบวน !! ชื่อสถานี !! เวลาออก !! ถึงสถานีบ้านไผ่ !! ปลายทาง !! เวลาถึง !! หมายเหตุ
|-
| รถท้องถิ่น || 415 || นครราชสีมา || 06:20 || 08:54 || [[สถานีหนองคาย|หนองคาย]] || 12:08||
|-
| รถท้องถิ่น || 431 || [[สถานีรถไฟชุมทางเเก่งคอย|ชุมทางเเก่งคอย]] || 05:00 || 11:12 || [[สถานีขอนเเก่น|ขอนเเก่น]] || 11:49 || เปิดให้บริการวันที่ 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป.
|-
| รถด่วน || 75 || [[สถานีกรุงเทพ|กรุงเทพ]] || 08:20 || 11:12 || [[สถานีหนองคาย|หนองคาย]] || 17:32 ||
|-
| รถด่วน || 77 || [[สถานีกรุงเทพ|กรุงเทพ]] || || || [[สถานีหนองคาย|หนองคาย]] || || งดให้บริการ
|-
| รถเร็ว || 133 || [[สถานีกรุงเทพ|กรุงเทพ]] || || || [[สถานีหนองคาย|หนองคาย]] || || งดให้บริการ
|-
| รถด่วนพิเศษ || 25 || [[สถานีกรุงเทพ|กรุงเทพ]] || || || [[สถานีหนองคาย|หนองคาย]] || || งดให้บริการ
|-
| รถท้องถิ่น || 417 || [[สถานีนครราชสีมา|นครราชสีมา]] || || || [[สถานีอุดรธานี|อุดรธานี]] || ตัวอย่าง ||งดให้บริการ
|}
===เที่ยวขึ้น===
*ข้อมูลเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562 <ref>[http://rail.mars-innovation.net/ ] สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562</ref>
{| class="wikitable"
|+ Caption text
|-
! ชนิดขบวน !! เลขขบวน !! ชื่อสถานี !! เวลาออก !! ถึงสถานีบ้านไผ่ !! ปลายทาง !! เวลาถึง !! หมายเหตุ
|-
| รถด่วน || 415 || [[สถานีหนองคาย|หนองคาย]] || 07:00 || 09:44 || [[สถานีกรุงเทพ|กรุงเทพ]] || 17:10 || ผ่านบัวใหญ่ - แก่งคอย
|-
| รถท้องถิ่น || 431 || [[สถานีขอนเเก่น|ขอนเเก่น]] || 05:00 || 11:11 || [[สถานีรถไฟชุมทางเเก่งคอย|ชุมทางเเก่งคอย]] || 12:26 || เปิดให้บริการวันที่ 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป.
|-
| รถท้องถิ่น || 75 || [[สถานีหนองคาย|หนองคาย]] || 12:55 || 16:08 || [[สถานีนครราชสีมา|นครราชสีมา]] || 18:35 ||
|-
| รถด่วน || 78 || [[สถานีหนองคาย|หนองคาย]] || || || [[สถานีกรุงเทพ|กรุงเทพ]] || ||งดให้บริการ
|-
| รถเร็ว || 134 || [[สถานีหนองคาย|หนองคาย]] || || || [[สถานีกรุงเทพ|กรุงเทพ]] || ||งดให้บริการ
|-
| รถด่วนพิเศษ || 26 || [[สถานีหนองคาย|หนองคาย]] || || || [[สถานีกรุงเทพ|กรุงเทพ]] || || งดให้บริการ
|-
| รถท้องถิ่น || 416 || [[สถานีอุดรธานี|อุดรธานี]] || || || [[สถานีนครราชสีมา|นครราชสีมา]] || || งดให้บริการ
|}
1,517

การแก้ไข