ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
| head = นายวิเชียร ทองคลี่
| teaching_staff = 130 คน<ref> https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?School_ID=1030201389&Area_CODE=101731 </ref>
| years = ม.1 - ม.6
| students = 2,007 คน <br> {{เทาเล็ก|ปีการศึกษา 2564}} <ref> https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1030201389&Area_CODE2=300001 </ref>
| website = https://sites.google.com/mtddankhuntod.ac.th/mtdankhunthod/home?authuser=0
2,324

การแก้ไข