ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
* ห้องเรียนปกติ
===มัธยมศึกษาตอนปลาย===
* โครงการหลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตร [[สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|สสวท.]] (SMTESMT : Science Math Technology and Environment)
* โครงการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการบูรณาการใช้ภาษาอังกฤษ (EIS : English for Integrated Studies)
* โครงการห้องเรียนดนตรี (ไทย,สากล)
2,325

การแก้ไข