ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอำนวยศิลป์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560 เพิ่มแม่แบบแจ้งลบ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[สรยุทธ สุทัศนะจินดา]] พิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์
* รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร คณบดี[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์|คณะนิติศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์]]
*ชาติชาย งามสรรพ์ นักแสดงชื่อดัง
*ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ นักแสดง​ชื่อดัง​
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม