ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
 
== ประวัติ ==
วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส (ชื่อเดิม อินทิรา นาทองบ่อ)เกิดเมื่อวันที่ [[19 มกราคม]] [[พ.ศ. 2518]] ณ จังหวัดเชียงราย มีน้องสาวชื่อว่า [[จิรัตน์ทิวา นาทองบ่อจรัส]] สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจาก[[โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์]] จังหวัดเชียงราย ระดับ[[ปริญญาตรี]] และ[[ปริญญาโท]] จาก [[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะรัฐศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] และระดับ[[ปริญญาเอก]] จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 
== การทำงาน ==
2,325

การแก้ไข