ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปฏิวัติรัสเซีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|Result = {{bl
|สิ้นสุด[[รายพระนามผู้ปกครองรัสเซีย|ราชาธิปไตยรัสเซีย]]
|[[สาธารณรัฐรัสเซีย]]ที่ซึ่งมีอายุสั้นล่มสลาย
|สถาปนา[[Soviet Socialist Republics|สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต]]ที่นำโดย[[พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต|บอลเชวิก]]ในรัสเซีย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เดิมของ[[ประเทศยูเครน|ยูเครน]] [[ประเทศเบลารุส|เบลารุส]] [[เอเชียกลาง]] และ[[Transcaucasia|ทรานคอเคเซีย]]
|[[สาธารณรัฐโปแลนด์ที่ 2|โปแลนด์]] [[ประเทศฟินแลนด์|ฟินแลนด์]] และ[[Baltic states|รัฐในภูมิภาคบอลติก]]ได้รับเอกราช
4,568

การแก้ไข