ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงลูกกรุง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==ศิลปินเพลงแนวลูกกรุง ==
* [[เอื้อ สุนทรสนาน]]
* [[สุเทพ วงศ์กำแหง]]
* [[ชรินทร์ นันทนาคร ]]
* [[ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์]]
* [[สมยศ ทัศนพันธุ์]]
* [[นริศ อารีย์]]
* [[นพดฬ ชาวไร่เงิน]]
* [[วินัย จุลละบุษปะ]]
* [[ชาญ เย็นแข]]
* [[กำธร สุวรรณปิยะศิริ]]
* เพ็ญศรี[เ[พ็ญศรี พุ่มชูศรี]]
* [[มัณฑนา โมรากุล ]]
* [[อ้อย อัจฉรา]]
* [[จินตนา สุขสถิตย์]]
* [[บุษยา รังสี ]]
* [[รวงทอง ทองลั่นธม]]
* [[สวลี ผกาพันธุ์]]
* [[สมศรี ม่วงศรเขียว ]]
 
== ดูเพิ่ม ==
38,084

การแก้ไข