ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศอินเดียในเครือจักรภพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
|year_representative1 = 1947–1948
|year_representative2 = 1948–1950
|title_representative = ข้าหลวงต่างพระองค์ผู้สำเร็จราชการ
|deputy1 = [[ชวาหระลาล เนห์รู]]
|year_deputy1 = 1947–1950
}}
 
'''ประเทศอินเดียในเครือจักรภพ''' ({{lang-en|Dominion of India}}) หรือ '''ภารตะอธิราชยะ''' ({{lang-hi|भारत अधिराज्य}}) หรือ '''สหภาพอินเดีย''' (Union of India) เป็น[[ประเทศอินเดีย]]ภายหลังได้รับอิสรภาพจาก[[สหราชอาณาจักร]]และก่อนสถาปนาเป็น[[สาธารณรัฐอินเดีย]] กินเวลาระหว่างตั้งแต่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1947 ถึง 26 มกราคม ค.ศ. 1950 ในยุคนี้อินเดียถือเป็นรัฐอิสระ มีอำนาจในการปกครองตนเองแต่ยังยึดถือ[[พระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร]]เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ข้าหลวงต่างพระองค์ในประมุขผ่านผู้สำเร็จราชการ ต่อมาหลังมีการสถาปนารัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินเดียขึ้นในปี ค.ศ. 1950<ref>{{citation|last=Winegard|first=Timothy C.|title=Indigenous Peoples of the British Dominions and the First World War|url=https://books.google.com/books?id=qzIw-c1YOAIC&pg=PA2|date=2011|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-1-107-01493-0|pages=2–}}</ref> ประเทศอินเดียก็ล้มเลิกระบอบกษัตริย์และเปลี่ยนประมุขแห่งรัฐเป็นประธานาธิบดีแทน และประเทศอินเดียก็กลายเป็นประเทศแรกที่เป็นสมาชิกใน[[เครือจักรภพแห่งประชาชาติ]]
 
== ผู้สำเร็จราชการ ==