ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงประจำพระองค์"

แก้ธงกาญจนาภิเษก
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(แก้ธงกาญจนาภิเษก)
| <center>[[ไฟล์:Royal Flag of Bhumibol on Ratchamanglapisek celebration ceremony 1988.png|150px|border]]</center> ||[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]|| ธงสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก อยู่กลางผืนธง|| พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง
|-
| <center>[[ไฟล์:ธงตราพระราชพิธ๊ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปีพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539.pngsvg|alt=center|borderframeless|150x150px]]</center> ||[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]|| ธงสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีกาญจนาภิเษก อยู่กลางผืนธง|| พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง
|-
| <center>[[ไฟล์:พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ.jpg|150px|border]]</center> ||[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]|| ธงสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ อยู่กลางผืนธง|| พระราชสมภพวันจันทร์ จึงใช้สีเหลืองเป็นสีพื้นธง|| วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
35

การแก้ไข