ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาสค์ไรเดอร์รีไวซ์"

:ร่างที่ได้รับพลังจาก คามาคิริไวสแตมป์ ของไวซ์ มีจุดเด่นคือ หมวกรูปทรงศีรษะตั๊กแตนตำข้าว ชุดเกราะโดยรวมลักษณะใกล้เคียงกับมาสค์ไรเดอร์ไกมุมาก สามารถต่อสู้ด้วยกระบวนท่าวิทยายุทธเป็นหลัก
:;บราคิโอจีโนม (ブラキオゲノム)
:ร่างที่ได้รับพลังจาก บราคิโอไวสแตมป์ ของไวซ์ มีจุดเด่นคือ หมวกรูปทรงศีรษะแบรคิโอซอรัส ร่างกายจะใหญ่โตกว่าร่างอื่น ๆ และมีพละกำลังมาก แต่ความว่องไวจะต่ำไปด้วยเช่นกัน
;ข้อมูลระดับพลังเบื้องต้น
:{| class="wikitable sortable" style="font-size:small" border="1"
4,079

การแก้ไข