ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tigerathiwat/ทดลองเขียน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| BNK48 {{small|(รุ่นหนึ่ง, รุ่นสอง, รุ่นสาม)}}
| 6-27 ตุลาคม 2564 (4 ตอน)
|
|-
| 28
| '''ตู้ปลา ฟรอม โฮม สเปเซียล BNK48 x Influencer'''
| BNK48 {{small|(รุ่นหนึ่ง, รุ่นสอง, รุ่นสาม)}}
| 3-10 พฤศจิกายน 2564 (2 ตอน)
|
|-
| 29
| '''ตู้ปลา - ตู้ปลากลับมา'''
| โมบายล์, เนย, เปี่ยม, มายด์, นิกิี้, ฟ้อนด์
| 15 พฤศจิกายน 2564
|
|-
4,755

การแก้ไข