ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ดพ13"

อัปเดตข้อมูลการเดินรถไฟ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ ถูกย้อนกลับแล้ว
(อัปเดตข้อมูลการเดินรถไฟ)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{ขบวนรถไฟ|{{{1}}}|ดพ13|กรุงเทพ|เชียงใหม่|19.35|08.40|*งดเดินรถเนื่องมีการพ่วงตู้โดยสารชั้น3 จากมาตรการของรัฐสถานการโควิด/ทดแทนขบวน51 }}
745

การแก้ไข