ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นครหลวงเวียงจันทน์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
==การแบ่งเขตการปกครอง==
นครหลวงเวียงจันทน์ประกอบด้วยเมืองต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
[[Imageไฟล์:Vientiane Districts.PNG|thumb|left|230px|แผนที่]]
{| class="wikitable"
! รหัส
417,867

การแก้ไข