ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จั๊กจั่น ดาวไพร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
4สาวดาวรุ่ง(ร้องแก้)
 
อีสาน
• คนคอยน้อยใจ - จั๊กจั่น ดาวไพร
 
อีสาน
• รักน้อยแน่หรือ - จั๊กจั่น ดาวไพร&เรไร ดาวอีสาน
 
อีสาน
• พลาดรักจากนักรบ - จั๊กจั่น ดาวไพร&เรไร ดาวอีสาน
 
* หัวอกแม่ฮ้างคนคอยน้อยใจ - จั๊กจั่น ดาวไพร & เรไร ดาวอีสาน
* หัวอกแม่ฮ้าง พลาดรักจากนักรบ - จั๊กจั่น ดาวไพร & เรไร ดาวอีสาน
 
* พลาดรักจากนักรบ หุ้นส่วนชีวิต - จั๊กจั่น ดาวไพร & เรไร ดาวอีสาน&แสงอรุณ บุญยู้&ไหมไทย อุไรพร
 
• คนดีที่รัก - จั๊กจั่น ดาวไพร
* คนคอยน้อยใจ
* หัวอกแม่ฮ้าง
* พลาดรักจากสนามรบ
* คนดีที่รัก
*รักน้อยแน่หรือ - จั๊กจั่น ดาวไพร & เรไร ดาวอีสาน
* แม่หม้ายไฟแนนซ์
*หุ้นส่วนชีวิต - จั๊กจั่น ดาวไพร & เรไร ดาวอีสาน & แสงอรุณ บุญยู้ & ไหมไทย อุไรพร
* แม่หม้ายไฟแนนซ์ (รวมดาวทอง)
* สามี 24 น.
* จดหมายในบัตรเชิญ
ผู้ใช้นิรนาม