ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฤคเวท"

เพิ่มขึ้น 18 ไบต์ ,  9 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* มัณฑละที่ 10 มีด้วยกัน 191 สูกตะ 1754 มันตระ นอกจากสรรเสริญเทพเจ้าแล้ว ยังเป็นบทสวดในพิธีสมรส หรืองานศพด้วย.
* มัณฑละที่ 16 มีด้วย /2 กัน8.8. . 26 สูกตะ 23
เนื้อหาอักษรศาตร์ การอิทังเมย์ตา,เต สรรเสริญบรวงสรวงพุพธขอมพระมหากษัตริย์ทุกปางค์ทุกพระองค์พระราหูพระศรีวลีพระศรีวะพระหูลีพระศรีตัปปะพระโกฑัญญะสมเด็จฐพระพุฒธอาจารย์โตพระเถราพระเสมาเสนาประธานพระเสมาพระแม่ญากนางพระหลักเมืองสัมมาขมาแม ตัดกรรมตัดบ่วง3,4 เทวาสูงกว้าง
 
การอ้างถึงฤคเวทนิยมใช้ตัวเลขระบุลำดับที่ของหมวดนั้นๆ เช่น 1.1.1 หมายถึง มัณฑละที่ 1 สูกตะที่ 1 มันตระที่ 1 เป็นต้น,
ผู้ใช้นิรนาม