ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หอประชุมกองทัพเรือ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ ถูกย้อนกลับแล้ว
{{commonscat|Royal Thai Navy Convention Center|หอประชุมกองทัพเรือ}}
* {{official|http://www.navyhall.com/index.php}}
*[https://www.centerwedding.com/bangkok/venues/437227/ การจัดงานแต่งงานในหอประชุมกองทัพเรือ]
{{geolinks-bldg|13.746534|100.486954}}
 
42

การแก้ไข