ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮีทช็อคโปรตีน 47"

เพิ่มขึ้น 1 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
 
 
 
== อ้างอิง ==
{{reflist}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{refbegin | 2}}
* {{cite journal | vauthors = Razzaque MS, Taguchi T | title = The possible role of colligin/HSP47, a collagen-binding protein, in the pathogenesis of human and experimental fibrotic diseases | journal = Histology and Histopathology | volume = 14 | issue = 4 | pages = 1199–212 | date = October 1999 | pmid = 10506936 | doi = }}
* {{cite journal | vauthors = Gettins PG | title = Serpin structure, mechanism, and function | journal = Chemical Reviews | volume = 102 | issue = 12 | pages = 4751–804 | date = December 2002 | pmid = 12475206 | doi = 10.1021/cr010170 }}
* {{cite journal | vauthors = Clarke EP, Sanwal BD | title = Cloning of a human collagen-binding protein, and its homology with rat gp46, chick hsp47 and mouse J6 proteins | journal = Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Structure and Expression | volume = 1129 | issue = 2 | pages = 246–8 | date = January 1992 | pmid = 1309665 | doi = 10.1016/0167-4781(92)90498-o }}
* {{cite journal | vauthors = Ikegawa S, Sudo K, Okui K, Nakamura Y | title = Isolation, characterization and chromosomal assignment of human colligin-2 gene (CBP2) | journal = Cytogenetics and Cell Genetics | volume = 71 | issue = 2 | pages = 182–6 | year = 1995 | pmid = 7656593 | doi = 10.1159/000134103 }}
* {{cite journal | vauthors = Ikegawa S, Nakamura Y | title = Structure of the gene encoding human colligin-2 (CBP2) | journal = Gene | volume = 194 | issue = 2 | pages = 301–3 | date = July 1997 | pmid = 9272875 | doi = 10.1016/S0378-1119(97)00209-6 }}
* {{cite journal | vauthors = Bekri S, Adélaïde J, Merscher S, Grosgeorge J, Caroli-Bosc F, Perucca-Lostanlen D, Kelley PM, Pébusque MJ, Theillet C, Birnbaum D, Gaudray P | title = Detailed map of a region commonly amplified at 11q13-->q14 in human breast carcinoma | journal = Cytogenetics and Cell Genetics | volume = 79 | issue = 1–2 | pages = 125–31 | year = 1998 | pmid = 9533029 | doi = 10.1159/000134699 }}
* {{cite journal | vauthors = Hattori T, Fujisawa T, Sasaki K, Yutani Y, Nakanishi T, Takahashi K, Takigawa M | title = Isolation and characterization of a rheumatoid arthritis-specific antigen (RA-A47) from a human chondrocytic cell line (HCS-2/8) | journal = Biochemical and Biophysical Research Communications | volume = 245 | issue = 3 | pages = 679–83 | date = April 1998 | pmid = 9588174 | doi = 10.1006/bbrc.1998.8505 }}
* {{cite journal | vauthors = Nagai N, Tetuya Y, Hosokawa N, Nagata K | title = The human genome has only one functional hsp47 gene (CBP2) and a pseudogene (pshsp47) | journal = Gene | volume = 227 | issue = 2 | pages = 241–8 | date = February 1999 | pmid = 10023073 | doi = 10.1016/S0378-1119(98)00592-7 }}
* {{cite journal | vauthors = Hebert C, Norris K, Della Coletta R, Reynolds M, Ordóñez J, Sauk JJ | title = Cell surface colligin/Hsp47 associates with tetraspanin protein CD9 in epidermoid carcinoma cell lines | journal = Journal of Cellular Biochemistry | volume = 73 | issue = 2 | pages = 248–58 | date = May 1999 | pmid = 10227388 | doi = 10.1002/(SICI)1097-4644(19990501)73:2<248::AID-JCB11>3.0.CO;2-A }}
* {{cite journal | vauthors = Koide T, Aso A, Yorihuzi T, Nagata K | title = Conformational requirements of collagenous peptides for recognition by the chaperone protein HSP47 | journal = The Journal of Biological Chemistry | volume = 275 | issue = 36 | pages = 27957–63 | date = September 2000 | pmid = 10862616 | doi = 10.1074/jbc.M003026200 | doi-access = free }}
* {{cite journal | vauthors = Hattori T, Takahash K, Yutani Y, Fujisawa T, Nakanishi T, Takigawa M | title = Rheumatoid arthritis-related antigen 47kDa (RA-A47) is a product of colligin-2 and acts as a human HSP47 | journal = Journal of Bone and Mineral Metabolism | volume = 18 | issue = 6 | pages = 328–34 | year = 2001 | pmid = 11052465 | doi = 10.1007/s007740070004 | s2cid = 35696096 }}
* {{cite journal | vauthors = Pelletier G, Stefanovsky VY, Faubladier M, Hirschler-Laszkiewicz I, Savard J, Rothblum LI, Côté J, Moss T | title = Competitive recruitment of CBP and Rb-HDAC regulates UBF acetylation and ribosomal transcription | journal = Molecular Cell | volume = 6 | issue = 5 | pages = 1059–66 | date = November 2000 | pmid = 11106745 | doi = 10.1016/S1097-2765(00)00104-0 }}
* {{cite journal | vauthors = Matsuda M, Koide T, Yorihuzi T, Hosokawa N, Nagata K | title = Molecular cloning of a novel ubiquitin-like protein, UBIN, that binds to ER targeting signal sequences | journal = Biochemical and Biophysical Research Communications | volume = 280 | issue = 2 | pages = 535–40 | date = January 2001 | pmid = 11162551 | doi = 10.1006/bbrc.2000.4149 }}
* {{cite journal | vauthors = Zhou M, Nekhai S, Bharucha DC, Kumar A, Ge H, Price DH, Egly JM, Brady JN | title = TFIIH inhibits CDK9 phosphorylation during human immunodeficiency virus type 1 transcription | journal = The Journal of Biological Chemistry | volume = 276 | issue = 48 | pages = 44633–40 | date = November 2001 | pmid = 11572868 | doi = 10.1074/jbc.M107466200 | doi-access = free }}
* {{cite journal | vauthors = Song CZ, Keller K, Murata K, Asano H, Stamatoyannopoulos G|authorlink5=George Stamatoyannopoulos | title = Functional interaction between coactivators CBP/p300, PCAF, and transcription factor FKLF2 | journal = The Journal of Biological Chemistry | volume = 277 | issue = 9 | pages = 7029–36 | date = March 2002 | pmid = 11748222 | pmc = 2808425 | doi = 10.1074/jbc.M108826200 }}
* {{cite journal | vauthors = Sasaki H, Sato T, Yamauchi N, Okamoto T, Kobayashi D, Iyama S, Kato J, Matsunaga T, Takimoto R, Takayama T, Kogawa K, Watanabe N, Niitsu Y | title = Induction of heat shock protein 47 synthesis by TGF-beta and IL-1 beta via enhancement of the heat shock element binding activity of heat shock transcription factor 1 | journal = Journal of Immunology | volume = 168 | issue = 10 | pages = 5178–83 | date = May 2002 | pmid = 11994473 | doi = 10.4049/jimmunol.168.10.5178 | doi-access = free }}
* {{cite journal | vauthors = Razzaque MS, Ahmed AR | title = Collagens, collagen-binding heat shock protein 47 and transforming growth factor-beta 1 are induced in cicatricial pemphigoid: possible role(s) in dermal fibrosis | journal = Cytokine | volume = 17 | issue = 6 | pages = 311–6 | date = March 2002 | pmid = 12061838 | doi = 10.1006/cyto.2002.1020 }}
* {{cite journal | vauthors = Sato K, Yomogida K, Wada T, Yorihuzi T, Nishimune Y, Hosokawa N, Nagata K | title = Type XXVI collagen, a new member of the collagen family, is specifically expressed in the testis and ovary | journal = The Journal of Biological Chemistry | volume = 277 | issue = 40 | pages = 37678–84 | date = October 2002 | pmid = 12145293 | doi = 10.1074/jbc.M205347200 | doi-access = free }}
* {{cite journal | vauthors = Rocnik EF, van der Veer E, Cao H, Hegele RA, Pickering JG | title = Functional linkage between the endoplasmic reticulum protein Hsp47 and procollagen expression in human vascular smooth muscle cells | journal = The Journal of Biological Chemistry | volume = 277 | issue = 41 | pages = 38571–8 | date = October 2002 | pmid = 12163502 | doi = 10.1074/jbc.M206689200 | doi-access = free }}
 
* ฐานข้อมูลออนไลน์ [[MEROPS]] สำหรับเปปทิเดส และสารยับยั้งเปปทิเดส: [http://merops.sanger.ac.uk/cgi-bin/merops.cgi?id=I04.035 I04.035]
* {{MeshName|HSP47+Heat-Shock+Proteins}}
{{refend}}
{{hidden
|header=ลำดับกรดอะมิโน
W: [[ทริปโตเฟน]]<br />
Y: [[ไทโรซีน]]</div>}}
== อ้างอิง ==
{{reflist}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{refbegin | 2}}
* {{cite journal | vauthors = Razzaque MS, Taguchi T | title = The possible role of colligin/HSP47, a collagen-binding protein, in the pathogenesis of human and experimental fibrotic diseases | journal = Histology and Histopathology | volume = 14 | issue = 4 | pages = 1199–212 | date = October 1999 | pmid = 10506936 | doi = }}
* {{cite journal | vauthors = Gettins PG | title = Serpin structure, mechanism, and function | journal = Chemical Reviews | volume = 102 | issue = 12 | pages = 4751–804 | date = December 2002 | pmid = 12475206 | doi = 10.1021/cr010170 }}
* {{cite journal | vauthors = Clarke EP, Sanwal BD | title = Cloning of a human collagen-binding protein, and its homology with rat gp46, chick hsp47 and mouse J6 proteins | journal = Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Structure and Expression | volume = 1129 | issue = 2 | pages = 246–8 | date = January 1992 | pmid = 1309665 | doi = 10.1016/0167-4781(92)90498-o }}
* {{cite journal | vauthors = Ikegawa S, Sudo K, Okui K, Nakamura Y | title = Isolation, characterization and chromosomal assignment of human colligin-2 gene (CBP2) | journal = Cytogenetics and Cell Genetics | volume = 71 | issue = 2 | pages = 182–6 | year = 1995 | pmid = 7656593 | doi = 10.1159/000134103 }}
* {{cite journal | vauthors = Ikegawa S, Nakamura Y | title = Structure of the gene encoding human colligin-2 (CBP2) | journal = Gene | volume = 194 | issue = 2 | pages = 301–3 | date = July 1997 | pmid = 9272875 | doi = 10.1016/S0378-1119(97)00209-6 }}
* {{cite journal | vauthors = Bekri S, Adélaïde J, Merscher S, Grosgeorge J, Caroli-Bosc F, Perucca-Lostanlen D, Kelley PM, Pébusque MJ, Theillet C, Birnbaum D, Gaudray P | title = Detailed map of a region commonly amplified at 11q13-->q14 in human breast carcinoma | journal = Cytogenetics and Cell Genetics | volume = 79 | issue = 1–2 | pages = 125–31 | year = 1998 | pmid = 9533029 | doi = 10.1159/000134699 }}
* {{cite journal | vauthors = Hattori T, Fujisawa T, Sasaki K, Yutani Y, Nakanishi T, Takahashi K, Takigawa M | title = Isolation and characterization of a rheumatoid arthritis-specific antigen (RA-A47) from a human chondrocytic cell line (HCS-2/8) | journal = Biochemical and Biophysical Research Communications | volume = 245 | issue = 3 | pages = 679–83 | date = April 1998 | pmid = 9588174 | doi = 10.1006/bbrc.1998.8505 }}
* {{cite journal | vauthors = Nagai N, Tetuya Y, Hosokawa N, Nagata K | title = The human genome has only one functional hsp47 gene (CBP2) and a pseudogene (pshsp47) | journal = Gene | volume = 227 | issue = 2 | pages = 241–8 | date = February 1999 | pmid = 10023073 | doi = 10.1016/S0378-1119(98)00592-7 }}
* {{cite journal | vauthors = Hebert C, Norris K, Della Coletta R, Reynolds M, Ordóñez J, Sauk JJ | title = Cell surface colligin/Hsp47 associates with tetraspanin protein CD9 in epidermoid carcinoma cell lines | journal = Journal of Cellular Biochemistry | volume = 73 | issue = 2 | pages = 248–58 | date = May 1999 | pmid = 10227388 | doi = 10.1002/(SICI)1097-4644(19990501)73:2<248::AID-JCB11>3.0.CO;2-A }}
* {{cite journal | vauthors = Koide T, Aso A, Yorihuzi T, Nagata K | title = Conformational requirements of collagenous peptides for recognition by the chaperone protein HSP47 | journal = The Journal of Biological Chemistry | volume = 275 | issue = 36 | pages = 27957–63 | date = September 2000 | pmid = 10862616 | doi = 10.1074/jbc.M003026200 | doi-access = free }}
* {{cite journal | vauthors = Hattori T, Takahash K, Yutani Y, Fujisawa T, Nakanishi T, Takigawa M | title = Rheumatoid arthritis-related antigen 47kDa (RA-A47) is a product of colligin-2 and acts as a human HSP47 | journal = Journal of Bone and Mineral Metabolism | volume = 18 | issue = 6 | pages = 328–34 | year = 2001 | pmid = 11052465 | doi = 10.1007/s007740070004 | s2cid = 35696096 }}
* {{cite journal | vauthors = Pelletier G, Stefanovsky VY, Faubladier M, Hirschler-Laszkiewicz I, Savard J, Rothblum LI, Côté J, Moss T | title = Competitive recruitment of CBP and Rb-HDAC regulates UBF acetylation and ribosomal transcription | journal = Molecular Cell | volume = 6 | issue = 5 | pages = 1059–66 | date = November 2000 | pmid = 11106745 | doi = 10.1016/S1097-2765(00)00104-0 }}
* {{cite journal | vauthors = Matsuda M, Koide T, Yorihuzi T, Hosokawa N, Nagata K | title = Molecular cloning of a novel ubiquitin-like protein, UBIN, that binds to ER targeting signal sequences | journal = Biochemical and Biophysical Research Communications | volume = 280 | issue = 2 | pages = 535–40 | date = January 2001 | pmid = 11162551 | doi = 10.1006/bbrc.2000.4149 }}
* {{cite journal | vauthors = Zhou M, Nekhai S, Bharucha DC, Kumar A, Ge H, Price DH, Egly JM, Brady JN | title = TFIIH inhibits CDK9 phosphorylation during human immunodeficiency virus type 1 transcription | journal = The Journal of Biological Chemistry | volume = 276 | issue = 48 | pages = 44633–40 | date = November 2001 | pmid = 11572868 | doi = 10.1074/jbc.M107466200 | doi-access = free }}
* {{cite journal | vauthors = Song CZ, Keller K, Murata K, Asano H, Stamatoyannopoulos G|authorlink5=George Stamatoyannopoulos | title = Functional interaction between coactivators CBP/p300, PCAF, and transcription factor FKLF2 | journal = The Journal of Biological Chemistry | volume = 277 | issue = 9 | pages = 7029–36 | date = March 2002 | pmid = 11748222 | pmc = 2808425 | doi = 10.1074/jbc.M108826200 }}
* {{cite journal | vauthors = Sasaki H, Sato T, Yamauchi N, Okamoto T, Kobayashi D, Iyama S, Kato J, Matsunaga T, Takimoto R, Takayama T, Kogawa K, Watanabe N, Niitsu Y | title = Induction of heat shock protein 47 synthesis by TGF-beta and IL-1 beta via enhancement of the heat shock element binding activity of heat shock transcription factor 1 | journal = Journal of Immunology | volume = 168 | issue = 10 | pages = 5178–83 | date = May 2002 | pmid = 11994473 | doi = 10.4049/jimmunol.168.10.5178 | doi-access = free }}
* {{cite journal | vauthors = Razzaque MS, Ahmed AR | title = Collagens, collagen-binding heat shock protein 47 and transforming growth factor-beta 1 are induced in cicatricial pemphigoid: possible role(s) in dermal fibrosis | journal = Cytokine | volume = 17 | issue = 6 | pages = 311–6 | date = March 2002 | pmid = 12061838 | doi = 10.1006/cyto.2002.1020 }}
* {{cite journal | vauthors = Sato K, Yomogida K, Wada T, Yorihuzi T, Nishimune Y, Hosokawa N, Nagata K | title = Type XXVI collagen, a new member of the collagen family, is specifically expressed in the testis and ovary | journal = The Journal of Biological Chemistry | volume = 277 | issue = 40 | pages = 37678–84 | date = October 2002 | pmid = 12145293 | doi = 10.1074/jbc.M205347200 | doi-access = free }}
* {{cite journal | vauthors = Rocnik EF, van der Veer E, Cao H, Hegele RA, Pickering JG | title = Functional linkage between the endoplasmic reticulum protein Hsp47 and procollagen expression in human vascular smooth muscle cells | journal = The Journal of Biological Chemistry | volume = 277 | issue = 41 | pages = 38571–8 | date = October 2002 | pmid = 12163502 | doi = 10.1074/jbc.M206689200 | doi-access = free }}
 
* ฐานข้อมูลออนไลน์ [[MEROPS]] สำหรับเปปทิเดส และสารยับยั้งเปปทิเดส: [http://merops.sanger.ac.uk/cgi-bin/merops.cgi?id=I04.035 I04.035]
* {{MeshName|HSP47+Heat-Shock+Proteins}}
{{refend}}
{{เซอร์ปิน}}
{{Posttranslational modification}}
10,263

การแก้ไข