ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ {{lang-en|Duriyaslip College of Music}} เป็นวิทยาลัยดนตรีชั้นนำของประเทศ และในภาคเหนือ เป็นวิทยาลัยดนตรีแห่งที่สี่ของประเทศไทย ต่อจาก [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล|วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (มหิดล)]], [[คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|คณะดุริยางคศาสตร์]] และ [[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาลัยดนตรี]] โดยมีวิทยาลัยดนตรีที่เปิดพร้อมกันในปีนั้นสองโรงเรียนคือ [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (มหาสารคาม)]] และ [[มหาวิทยาลัยบูรพา|คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา]] คือก่อตั้งในปี พ.ศ. 2551
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม