ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรจิต จารุเศรนี"

เพิ่มขึ้น 450 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ช.ส.เอเชียบูรพา|2508}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/D/097/4.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ], เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๙๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘</ref>
{{พ.ร.ธ.|2477}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/D/2071.PDF แจ้งความ เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ], เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๐๙๔, ๓๐ กันยายน ๒๔๗๗</ref>
{{ร.จ.ม.|2485}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/061/2105.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๖๑ ง หน้า ๒๔๒๓, ๑๘ กันยายน ๒๔๘๕</ref>
{{ภ.ป.ร.3|2500}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/088/2513.PDF แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์] หน้า 2515 เล่ม 74 ตอน 88 15 ตุลาคม 2500</ref>
 
11,787

การแก้ไข