ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ส.ช.2/2|2539}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/B/024/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน], เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๙, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๙</ref>
{{ช.ด.|2544}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00016308.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน], เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๗, ๘ มิถุนายน ๒๕๔๔</ref>
* {{ร.ท.ภ.|2549}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/B/024/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์], ประจำปีเล่ม 2549]๑๒๓ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๕, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙</ref>
* {{ร.จ.พ.}}
 
11,753

การแก้ไข