ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:ยุทธนาสาระขันธ์/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
!รักษาอยู่(คน)
!ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 สะสม(คน)
|-
|27 ตุลาคม 2564
|1,875,315
|8,452
|57
|98,096
|29,050,219
|-
|26 ตุลาคม 2564
|xAxisAngle=-90
|type=rect
|x= 1 Apr,2 Apr,3 Apr,4 Apr,5 Apr,6 Apr,7 Apr,8 Apr,9 Apr,10 Apr,11 Apr,12 Apr,13 Apr,14 Apr,15 Apr,16 Apr,17 Apr,18 Apr,19 Apr,20 Apr,21 Apr,22 Apr,23 Apr,24 Apr,25 Apr,26 Apr,27 Apr,28 Apr,29 Apr,30 Apr,1 May,2 May,3 May,4 May,5 May,6 May,7 May,8 May,9 May,10 May,11 May,12 May,13 May,14 May,15 May,16 May,17 May,18 May,19 May,20 May,21 May,22 May,23 May,24 May,25 May,26 May,27 May,28 May,29 May,30 May,31 May,1 Jun,2 Jun,3 Jun,4 Jun,5 Jun ,6 Jun,7 Jun,8 Jun,9 Jun,10 Jun,11 Jun,12 Jun,13 Jun,14 Jun,15 Jun,16 Jun,17 Jun,18 Jun,19 Jun,20 Jun,21 Jun,22 Jun,23 Jun,24 Jun,25 Jun,26 Jun,27 Jun,28 Jun,29 Jun,30 Jun,1 Jul,2 Jul,3 Jul,4 Jul,5 Jul,6 Jul,7 Jul,8 Jul,9 Jul,10 Jul,11 Jul,12 Jul,13 Jul,14 Jul,15 Jul,16 Jul,17 Jul,18 Jul,19 Jul,20 Jul,21 Jul,22 Jul,23 Jul,24 Jul,25 Jul,26 Jul,27 Jul,28 Jul,29 Jul,30 Jul,31 Jul,1 Aug,2 Aug,3 Aug,4 Aug,5 Aug,6 Aug,7 Aug,8 Aug,9 Aug,10 Aug,11 Aug,12 Aug,13 Aug,14 Aug,15 Aug,16 Aug,17 Aug,18 Aug,19 Aug,20 Aug,21 Aug,22 Aug,23 Aug,24 Aug,25 Aug,26 Aug,27 Aug,28 Aug,29 Aug,30 Aug,31Aug,1 Sep,2 Sep,3 Sep,4 Sep,5 Sep,6 Sep,7 Sep,8 Sep,9 Sep,10 Sep,11 Sep,12 Sep,13 Sep,14 Sep,15 Sep,16 Sep,17 Sep,18 Sep,19 Sep,20 Sep,21 Sep,22 Sep,23 Sep,24 Sep,25 Sep,26 Sep,27 Sep,28 Sep,29 Sep,30 Sep,1 Oct,2 Oct,3 Oct,4 Oct,5 Oct,6 Oct,7 Oct,8 Oct,9 Oct,10 Oct,11 Oct,12 Oct,13 Oct,14 Oct,15 Oct,16 Oct,17 Oct,18 Oct,19 Oct,20 Oct,21 Oct,22 Oct,23 Oct,24 Oct,25 Oct,26 Oct,27 Oct
 
|yAxisTitle=New cases
|legend=Legend
|y1=26,58,84,96,194,250,334,405,559,789,967,985,965,1335,1543,1582, 1547, 1767,1390,1443,1458,1470,2070,2839,2438,2048,2179 ,2012,1871,1583,1891,1941,2041,1763,2112,1911 ,2044,2419,2101,1630,1919,1983, 4887,2256,3095, 2302,9635,2473,3394,2636,3481,3052 ,3382 ,2713, 3226, 2455, 3323,3759,4803,4528,5485,2230,3440,3886,2631,2817,2671,2419,2662,2680 ,2310 , 2290 , 3277,2804,3355,3000,2331,3129,3058 ,3667,3682,3175,4059,3174,4108,3644,4161,3995,5406,4662,4786,5533,6087,6230,5916,6166 ,5420,6519,7058,9276,9326,9539,8656,8685,9317,9186,9692,10082,11397,11784,11305,13002,13655,14575,14260,15335,15376,14150,16533,17669,17345,18912,18027,17970,18901,20200,20920,21379,21838,19983,19603,19843,21038,22782,23418,22086,21882,21157,20128,20515,20902,19851,20571,19014,17491,17165,18417,18501,18702,17984,16536,15972,14666,14802,14956,14653,15942,15452,13988,13821,14176,16031,14403,15191,14029,12583,11786,13798,13897,14555,14109,13576,12709,10919,11252,13256,12697,11975,12353,10288,9489,10414,11646,11754 ,11375,10828 ,9930,9869,9866,11200,11140,10630,10817,10035,9445,10064,11276,10486 ,10648,10863 ,10111,9122,8918,9727,9810,9742,9351,8657,7706,8452
 
|y1Title=New cases per day
|xAxisAngle=-90
|type=rect
|x= 1 Feb, 2 Feb, 3 Feb, 4 Feb, 5 Feb, 6 Feb, 7 Feb, 8 Feb,9 Feb,10 Feb,11 Feb,12 Feb,13 Feb,14 Feb,15 Feb,16 Feb,17 Feb,18 Feb,19 Feb,20 Feb,21 Feb,22 Feb,23 Feb,24 Feb,25 Feb,26 Feb,27 Feb,28 Feb,1 Mar,2 Mar,3 Mar,4 Mar,5 Mar,6 Mar,7 Mar,8 Mar,9 Mar,10 Mar,11 Mar,12 Mar,13 Mar,14 Mar,15 Mar,16 Mar,17 Mar,18 Mar,19 Mar,20 Mar,21 Mar,22 Mar,23 Mar,24 Mar,25 Mar,26 Mar,27 Mar,28 Mar,29 Mar,30 Mar,31 Mar,1 Apr,2 Apr,3 Apr,4 Apr,5 Apr,6 Apr,7 Apr,8 Apr,9 Apr,10 Apr,11 Apr,12 Apr,13 Apr,14 Apr,15 Apr,16 Apr,17 Apr,18 Apr,19 Apr,20 Apr,21 Apr,22 Apr,23 Apr,24 Apr,25 Apr,26 Apr,27 Apr,28 Apr,29 Apr,30 Apr,1 May,2 May,3 May,4 May,5 May,6 May,7 May,8 May,9 May,10 May,11 May,12 May,13 May,14 May,15 May,16 May,17 May,18 May,19 May,20 May,21 May,22 May,23 May,24 May,25 May,26 May,27 May,28 May,29 May,30 May,31 May,1 Jun,2 Jun,3 Jun,4 Jun,5 Jun ,6 Jun,7 Jun,8 Jun,9 Jun,10 Jun,11 Jun,12 Jun,13 Jun,14 Jun,15 Jun,16 Jun,17 Jun,18 Jun,19 Jun,20 Jun,21 Jun,22 Jun,23 Jun,24 Jun,25 Jun,26 Jun,27 Jun,28 Jun,29 Jun,30 Jun,1 Jul,2 Jul,3 Jul,4 Jul,5 Jul,6 Jul,7 Jul,8 Jul,9 Jul,10 Jul,11 Jul,12 Jul,13 Jul,14 Jul,15 Jul,16 Jul,17 Jul,18 Jul,19 Jul,20 Jul,21 Jul,22 Jul,23 Jul,24 Jul,25 Jul,26 Jul,27 Jul,28 Jul,29 Jul,30 Jul,31 Jul,1 Aug,2 Aug,3 Aug,4 Aug,5 Aug,6 Aug,7 Aug,8 Aug,9 Aug,10 Aug,11 Aug,12 Aug,13 Aug,14 Aug,15 Aug,16 Aug,17 Aug,18 Aug,19 Aug,20 Aug,21 Aug,22 Aug,23 Aug,24 Aug,25 Aug,26 Aug,27 Aug,28 Aug,29 Aug,30 Aug,31Aug,1 Sep,2 Sep,3 Sep,4 Sep,5 Sep,6 Sep,7 Sep,8 Sep,9 Sep,10 Sep,11 Sep,12 Sep,13 Sep,14 Sep,15 Sep,16 Sep,17 Sep,18 Sep,19 Sep,20 Sep,21 Sep,22 Sep,23 Sep,24 Sep,25 Sep,26 Sep,27 Sep,28 Sep,29 Sep,30 Sep,1 Oct,2 Oct,3 Oct,4 Oct,5 Oct,6 Oct,7 Oct,8 Oct,9 Oct,10 Oct,11 Oct,12 Oct,13 Oct,14 Oct,15 Oct,16 Oct,17 Oct,18 Oct,19 Oct,20 Oct,21 Oct,22 Oct,23 Oct,24 Oct,25 Oct,26 Oct,27 Oct
 
 
|legend=Legend
|y1= 7027, 7158, 7169, 7181,7234,6781,6350,6068,5301,4909,4225,3989,3145,2380,1749,1141,1182,1083,1088,1111,1047,1060,1070,1067,947,774,776,740,624,569,541,515,515,534,541,579,565,509,513,538,585,687,684,768,975,1028,1054,1111,1115,1122,1419,1381,1405,1453 ,1428 ,1401 ,1366 ,1348,1343,1247,1247,1268,1258,1386,1526,1741,2114,2645,3400,4314,5265,6190,7491,8973,10461, 11916,13568,14851,16119,17162,18148,19873,22327,24207,25767,25973 ,27119,27988,28696,28745,29481,29765,30011,30222,29680,29320,29473,29371,29378, 32661 ,34890,33186,34913, 35055,43256 ,42988 ,41903,42246,42827 ,42955 ,44189,45307, 45413,45256,46469,46150,46480,48051,50416,49218,49777,49998,50105,49490,49714,49101,49252,47644 ,46876 ,43428 ,41403,40046,39854,38061,35405,33853,32795,31482,32743,33859,35836,37018,39517,41366,41907,43607 ,45648 ,47481,49799,52052,54440,57470,59938,63520,65297,67614,69619,74895,80289,85689,90578,95410,99511 ,103056,106951 ,110565,116135,122097,126765,131411,137058,143744,150248,158550,167057,171921,178270,185976,192526,200510,205002,208875,209039,211076,213910,212926,213444,214786,214421,211223,210042,209028,212179,210376 ,210943,210934,210032,207553,205946,205079,202230,200339,195454,192334,189268,186934,185200,182357,177702,176137,171368,166922,163680,159800,155134,152105,148622,145465,142644,143038,141642,137859,135966,132113,129025,128546,128728,129421,130128,131095,132573,131655,129071,128367,127392,124540,122463,120156,116711 ,115423,116075,115233 ,113394,112251 ,109748,108373,108022,109022,110113,110128,110880,110265,108174,107168,107925,107606 ,107378,107790 ,107226,105546,103507,103086,102317,101803,101000,100042,98150,98096
 
|y1Title=Accumulated cases
|xAxisAngle=-90
|type=rect
|x= 1 May,2 May,3 May,4 May,5 May,6 May,7 May,8 May,9 May,10 May,11 May,12 May,13 May,14 May,15 May,16 May,17 May,18 May,19 May,20 May,21 May,22 May,23 May,24 May,25 May,26 May,27 May,28 May,29 May,30 May,31 May,1 Jun,2 Jun,3 Jun,4 Jun,5 Jun ,6 Jun,7 Jun,8 Jun,9 Jun,10 Jun,11 Jun,12 Jun,13 Jun,14 Jun,15 Jun,16 Jun,17 Jun,18 Jun,19 Jun,20 Jun,21 Jun,22 Jun,23 Jun,24 Jun,25 Jun,26 Jun,27 Jun,28 Jun,29 Jun,30 Jun,1 Jul,2 Jul,3 Jul,4 Jul,5 Jul,6 Jul,7 Jul,8 Jul,9 Jul,10 Jul,11 Jul,12 Jul,13 Jul,14 Jul,15 Jul,16 Jul,17 Jul,18 Jul,19 Jul,20 Jul,21 Jul,22 Jul,23 Jul,24 Jul,25 Jul,26 Jul,27 Jul,28 Jul,29 Jul,30 Jul,31 Jul,1 Aug,2 Aug,3 Aug,4 Aug,5 Aug,6 Aug,7 Aug,8 Aug,9 Aug,10 Aug,11 Aug,12 Aug,13 Aug,14 Aug,15 Aug,16 Aug,17 Aug,18 Aug,19 Aug,20 Aug,21 Aug,22 Aug,23 Aug,24 Aug,25 Aug,26 Aug,27 Aug,28 Aug,29 Aug,30 Aug,31Aug,1 Sep,2 Sep,3 Sep,4 Sep,5 Sep,6 Sep,7 Sep,8 Sep,9 Sep,10 Sep,11 Sep,12 Sep,13 Sep,14 Sep,15 Sep,16 Sep,17 Sep,18 Sep,19 Sep,20 Sep,21 Sep,22 Sep,23 Sep,24 Sep,25 Sep,26 Sep,27 Sep,28 Sep,29 Sep,30 Sep,1 Oct,2 Oct,3 Oct,4 Oct,5 Oct,6 Oct,7 Oct,8 Oct,9 Oct,10 Oct,11 Oct,12 Oct,13 Oct,14 Oct,15 Oct,16 Oct,17 Oct,18 Oct,19 Oct,20 Oct,21 Oct,22 Oct,23 Oct,24 Oct,25 Oct,26 Oct,27 Oct
 
 
|legend=Legend
|y1=21,21,31,27,15,18,27,19,17,22,31,34,32,30,17,24,25,35,29,25,32,24 ,17 ,30, 26,41,47,34,34,24,19,38,38,39,31 ,36,23,33,28,35 ,43,27,29,18,17,19,40,30,22,32,20,29,35,51,31,44,51,42,22,36,53,57,61,41,44,50,57,54,75,72,91,86,80,56,87,98,67,141,101,81,80,108,87,114,119,129,87,118,133,165,117,178,133,178,147,188,160,191,212,138,149,235,207,147,184,217,209,182,239,312,301,240,261,233,242,226,297,229,273,292,264,256,190,252,262,271,257,224,187,241,228,220,189,253,180,132,136,144,188,171,122,117,106,143,141,131,132,127,125,101,129 ,122,107,123, 87,77 ,97,92,102,113,116,73,84,60,84,82,112,94,82,68 ,63,71,79,73,66,74,56,44,66,57
|y1Title=Accumulated cases
|yGrid= |xGrid=
|3
|{{flag|MAS}}
|25,367389,223590
|77.45
|AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac
|-
|4
|{{flag|THA}}
|40,346716,281431
|5756.75
|Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm และ Pfizer
|-
|7
|{{flag|INA}}
|113,032424,768379
|41
|40.9
|Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
|-
|}
 
หมายเหตุ ประชากรของประเทศไทยคำนวณที่ 6972,932038,521979 คน (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)<br>
 
ที่มา: [[:en:COVID-19 vaccine#Society_and_culture|ตารางจำนวนการรับวัคซีนของแต่ละประเทศ]], Vaccine for Thailand
18,091

การแก้ไข