ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดำริ น้อยมณี"

เพิ่มขึ้น 450 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
 
{{ช.ด.|2514}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/073/1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน], เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๗๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔</ref>
{{ร.จ.พ.|2504}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2504/D/104/704.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา], เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๑๐๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๒๒, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๔</ref>
{{ภ.ป.ร.3|2521}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/D/107/12.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์], เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๑๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๒ ตุลาคม ๒๕๒๑</ref>
 
== อ้างอิง ==
11,657

การแก้ไข