ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดำริ น้อยมณี"

เพิ่มขึ้น 180 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ป.ช.|2519}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/D/003/37.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘, ๖ มกราคม ๒๕๒๐</ref>
{{ม.ว.ม.|2517}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/229/38.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]</ref>
{{ต.จ.ว.|2515}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/D/076/25.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]</ref>
11,796

การแก้ไข