ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร"

* ว่าที่นายกองเอก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ได้รับพระราชทานยศ[[กองอาสารักษาดินแดน]]เป็น นายกองเอก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/B/010/1.PDF หนังสือราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน 19 มีนาคม พ.ศ. 2561]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ว.ม.|2560}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/047/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐], เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๒๐, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐</ref>
{{ป.ช.}}
{{ป.ม.}}
 
==อ้างอิง==
11,631

การแก้ไข