ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชูวงศ์ ฉายะบุตร"

เพิ่มขึ้น 529 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
 
{{ม.ว.ม.|2527}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/017/42.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๕, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘</ref>
{{ส.ช.1|2540}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/007/5.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน], เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๗ ข หน้า ๖, ๙ เมษายน ๒๕๔๐</ref>
{{ร.จ.พ.|2526}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/207/3912.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา], เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐๙๘, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖</ref>
{{ลูกเสือสดุดี1|2522}}<ref>[https://www.thaiscouts.com/crown/2522.pdf รายนามผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๒] จากเว็บไชต์ thaiscouts</ref>
 
11,790

การแก้ไข