ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:ยุทธนาสาระขันธ์/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
!รักษาอยู่(คน)
!ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 สะสม(คน)
|-
|26 ตุลาคม 2564
|1,866,863
|7,706
|66
|98,150
|28,713,904
|-
|25 ตุลาคม 2564
|1,859,157
|8,657
|44
|100,042
|28,372,531
|-
|24 ตุลาคม 2564
|xAxisAngle=-90
|type=rect
|x= 1 Apr,2 Apr,3 Apr,4 Apr,5 Apr,6 Apr,7 Apr,8 Apr,9 Apr,10 Apr,11 Apr,12 Apr,13 Apr,14 Apr,15 Apr,16 Apr,17 Apr,18 Apr,19 Apr,20 Apr,21 Apr,22 Apr,23 Apr,24 Apr,25 Apr,26 Apr,27 Apr,28 Apr,29 Apr,30 Apr,1 May,2 May,3 May,4 May,5 May,6 May,7 May,8 May,9 May,10 May,11 May,12 May,13 May,14 May,15 May,16 May,17 May,18 May,19 May,20 May,21 May,22 May,23 May,24 May,25 May,26 May,27 May,28 May,29 May,30 May,31 May,1 Jun,2 Jun,3 Jun,4 Jun,5 Jun ,6 Jun,7 Jun,8 Jun,9 Jun,10 Jun,11 Jun,12 Jun,13 Jun,14 Jun,15 Jun,16 Jun,17 Jun,18 Jun,19 Jun,20 Jun,21 Jun,22 Jun,23 Jun,24 Jun,25 Jun,26 Jun,27 Jun,28 Jun,29 Jun,30 Jun,1 Jul,2 Jul,3 Jul,4 Jul,5 Jul,6 Jul,7 Jul,8 Jul,9 Jul,10 Jul,11 Jul,12 Jul,13 Jul,14 Jul,15 Jul,16 Jul,17 Jul,18 Jul,19 Jul,20 Jul,21 Jul,22 Jul,23 Jul,24 Jul,25 Jul,26 Jul,27 Jul,28 Jul,29 Jul,30 Jul,31 Jul,1 Aug,2 Aug,3 Aug,4 Aug,5 Aug,6 Aug,7 Aug,8 Aug,9 Aug,10 Aug,11 Aug,12 Aug,13 Aug,14 Aug,15 Aug,16 Aug,17 Aug,18 Aug,19 Aug,20 Aug,21 Aug,22 Aug,23 Aug,24 Aug,25 Aug,26 Aug,27 Aug,28 Aug,29 Aug,30 Aug,31Aug,1 Sep,2 Sep,3 Sep,4 Sep,5 Sep,6 Sep,7 Sep,8 Sep,9 Sep,10 Sep,11 Sep,12 Sep,13 Sep,14 Sep,15 Sep,16 Sep,17 Sep,18 Sep,19 Sep,20 Sep,21 Sep,22 Sep,23 Sep,24 Sep,25 Sep,26 Sep,27 Sep,28 Sep,29 Sep,30 Sep,1 Oct,2 Oct,3 Oct,4 Oct,5 Oct,6 Oct,7 Oct,8 Oct,9 Oct,10 Oct,11 Oct,12 Oct,13 Oct,14 Oct,15 Oct,16 Oct,17 Oct,18 Oct,19 Oct,20 Oct,21 Oct,22 Oct,23 Oct,24 Oct,25 Oct,26 Oct
 
|yAxisTitle=New cases
|legend=Legend
|y1=26,58,84,96,194,250,334,405,559,789,967,985,965,1335,1543,1582, 1547, 1767,1390,1443,1458,1470,2070,2839,2438,2048,2179 ,2012,1871,1583,1891,1941,2041,1763,2112,1911 ,2044,2419,2101,1630,1919,1983, 4887,2256,3095, 2302,9635,2473,3394,2636,3481,3052 ,3382 ,2713, 3226, 2455, 3323,3759,4803,4528,5485,2230,3440,3886,2631,2817,2671,2419,2662,2680 ,2310 , 2290 , 3277,2804,3355,3000,2331,3129,3058 ,3667,3682,3175,4059,3174,4108,3644,4161,3995,5406,4662,4786,5533,6087,6230,5916,6166 ,5420,6519,7058,9276,9326,9539,8656,8685,9317,9186,9692,10082,11397,11784,11305,13002,13655,14575,14260,15335,15376,14150,16533,17669,17345,18912,18027,17970,18901,20200,20920,21379,21838,19983,19603,19843,21038,22782,23418,22086,21882,21157,20128,20515,20902,19851,20571,19014,17491,17165,18417,18501,18702,17984,16536,15972,14666,14802,14956,14653,15942,15452,13988,13821,14176,16031,14403,15191,14029,12583,11786,13798,13897,14555,14109,13576,12709,10919,11252,13256,12697,11975,12353,10288,9489,10414,11646,11754 ,11375,10828 ,9930,9869,9866,11200,11140,10630,10817,10035,9445,10064,11276,10486 ,10648,10863 ,10111,9122,8918,9727,9810,9742,9351,8657,7706
 
|y1Title=New cases per day
 
==== จำนวนผู้ติดเชื้อที่รักษาอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ====
ล่าสุดจำนวนผู้ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลมีจำนวนต่ำกว่า 1 แสนคนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2564 (ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน)
{{Graph:Chart
|width=2500
|xAxisAngle=-90
|type=rect
|x= 1 Feb, 2 Feb, 3 Feb, 4 Feb, 5 Feb, 6 Feb, 7 Feb, 8 Feb,9 Feb,10 Feb,11 Feb,12 Feb,13 Feb,14 Feb,15 Feb,16 Feb,17 Feb,18 Feb,19 Feb,20 Feb,21 Feb,22 Feb,23 Feb,24 Feb,25 Feb,26 Feb,27 Feb,28 Feb,1 Mar,2 Mar,3 Mar,4 Mar,5 Mar,6 Mar,7 Mar,8 Mar,9 Mar,10 Mar,11 Mar,12 Mar,13 Mar,14 Mar,15 Mar,16 Mar,17 Mar,18 Mar,19 Mar,20 Mar,21 Mar,22 Mar,23 Mar,24 Mar,25 Mar,26 Mar,27 Mar,28 Mar,29 Mar,30 Mar,31 Mar,1 Apr,2 Apr,3 Apr,4 Apr,5 Apr,6 Apr,7 Apr,8 Apr,9 Apr,10 Apr,11 Apr,12 Apr,13 Apr,14 Apr,15 Apr,16 Apr,17 Apr,18 Apr,19 Apr,20 Apr,21 Apr,22 Apr,23 Apr,24 Apr,25 Apr,26 Apr,27 Apr,28 Apr,29 Apr,30 Apr,1 May,2 May,3 May,4 May,5 May,6 May,7 May,8 May,9 May,10 May,11 May,12 May,13 May,14 May,15 May,16 May,17 May,18 May,19 May,20 May,21 May,22 May,23 May,24 May,25 May,26 May,27 May,28 May,29 May,30 May,31 May,1 Jun,2 Jun,3 Jun,4 Jun,5 Jun ,6 Jun,7 Jun,8 Jun,9 Jun,10 Jun,11 Jun,12 Jun,13 Jun,14 Jun,15 Jun,16 Jun,17 Jun,18 Jun,19 Jun,20 Jun,21 Jun,22 Jun,23 Jun,24 Jun,25 Jun,26 Jun,27 Jun,28 Jun,29 Jun,30 Jun,1 Jul,2 Jul,3 Jul,4 Jul,5 Jul,6 Jul,7 Jul,8 Jul,9 Jul,10 Jul,11 Jul,12 Jul,13 Jul,14 Jul,15 Jul,16 Jul,17 Jul,18 Jul,19 Jul,20 Jul,21 Jul,22 Jul,23 Jul,24 Jul,25 Jul,26 Jul,27 Jul,28 Jul,29 Jul,30 Jul,31 Jul,1 Aug,2 Aug,3 Aug,4 Aug,5 Aug,6 Aug,7 Aug,8 Aug,9 Aug,10 Aug,11 Aug,12 Aug,13 Aug,14 Aug,15 Aug,16 Aug,17 Aug,18 Aug,19 Aug,20 Aug,21 Aug,22 Aug,23 Aug,24 Aug,25 Aug,26 Aug,27 Aug,28 Aug,29 Aug,30 Aug,31Aug,1 Sep,2 Sep,3 Sep,4 Sep,5 Sep,6 Sep,7 Sep,8 Sep,9 Sep,10 Sep,11 Sep,12 Sep,13 Sep,14 Sep,15 Sep,16 Sep,17 Sep,18 Sep,19 Sep,20 Sep,21 Sep,22 Sep,23 Sep,24 Sep,25 Sep,26 Sep,27 Sep,28 Sep,29 Sep,30 Sep,1 Oct,2 Oct,3 Oct,4 Oct,5 Oct,6 Oct,7 Oct,8 Oct,9 Oct,10 Oct,11 Oct,12 Oct,13 Oct,14 Oct,15 Oct,16 Oct,17 Oct,18 Oct,19 Oct,20 Oct,21 Oct,22 Oct,23 Oct,24 Oct,25 Oct,26 Oct
 
 
|legend=Legend
|y1= 7027, 7158, 7169, 7181,7234,6781,6350,6068,5301,4909,4225,3989,3145,2380,1749,1141,1182,1083,1088,1111,1047,1060,1070,1067,947,774,776,740,624,569,541,515,515,534,541,579,565,509,513,538,585,687,684,768,975,1028,1054,1111,1115,1122,1419,1381,1405,1453 ,1428 ,1401 ,1366 ,1348,1343,1247,1247,1268,1258,1386,1526,1741,2114,2645,3400,4314,5265,6190,7491,8973,10461, 11916,13568,14851,16119,17162,18148,19873,22327,24207,25767,25973 ,27119,27988,28696,28745,29481,29765,30011,30222,29680,29320,29473,29371,29378, 32661 ,34890,33186,34913, 35055,43256 ,42988 ,41903,42246,42827 ,42955 ,44189,45307, 45413,45256,46469,46150,46480,48051,50416,49218,49777,49998,50105,49490,49714,49101,49252,47644 ,46876 ,43428 ,41403,40046,39854,38061,35405,33853,32795,31482,32743,33859,35836,37018,39517,41366,41907,43607 ,45648 ,47481,49799,52052,54440,57470,59938,63520,65297,67614,69619,74895,80289,85689,90578,95410,99511 ,103056,106951 ,110565,116135,122097,126765,131411,137058,143744,150248,158550,167057,171921,178270,185976,192526,200510,205002,208875,209039,211076,213910,212926,213444,214786,214421,211223,210042,209028,212179,210376 ,210943,210934,210032,207553,205946,205079,202230,200339,195454,192334,189268,186934,185200,182357,177702,176137,171368,166922,163680,159800,155134,152105,148622,145465,142644,143038,141642,137859,135966,132113,129025,128546,128728,129421,130128,131095,132573,131655,129071,128367,127392,124540,122463,120156,116711 ,115423,116075,115233 ,113394,112251 ,109748,108373,108022,109022,110113,110128,110880,110265,108174,107168,107925,107606 ,107378,107790 ,107226,105546,103507,103086,102317,101803,101000,100042,98150
 
|y1Title=Accumulated cases
|xAxisAngle=-90
|type=rect
|x= 1 May,2 May,3 May,4 May,5 May,6 May,7 May,8 May,9 May,10 May,11 May,12 May,13 May,14 May,15 May,16 May,17 May,18 May,19 May,20 May,21 May,22 May,23 May,24 May,25 May,26 May,27 May,28 May,29 May,30 May,31 May,1 Jun,2 Jun,3 Jun,4 Jun,5 Jun ,6 Jun,7 Jun,8 Jun,9 Jun,10 Jun,11 Jun,12 Jun,13 Jun,14 Jun,15 Jun,16 Jun,17 Jun,18 Jun,19 Jun,20 Jun,21 Jun,22 Jun,23 Jun,24 Jun,25 Jun,26 Jun,27 Jun,28 Jun,29 Jun,30 Jun,1 Jul,2 Jul,3 Jul,4 Jul,5 Jul,6 Jul,7 Jul,8 Jul,9 Jul,10 Jul,11 Jul,12 Jul,13 Jul,14 Jul,15 Jul,16 Jul,17 Jul,18 Jul,19 Jul,20 Jul,21 Jul,22 Jul,23 Jul,24 Jul,25 Jul,26 Jul,27 Jul,28 Jul,29 Jul,30 Jul,31 Jul,1 Aug,2 Aug,3 Aug,4 Aug,5 Aug,6 Aug,7 Aug,8 Aug,9 Aug,10 Aug,11 Aug,12 Aug,13 Aug,14 Aug,15 Aug,16 Aug,17 Aug,18 Aug,19 Aug,20 Aug,21 Aug,22 Aug,23 Aug,24 Aug,25 Aug,26 Aug,27 Aug,28 Aug,29 Aug,30 Aug,31Aug,1 Sep,2 Sep,3 Sep,4 Sep,5 Sep,6 Sep,7 Sep,8 Sep,9 Sep,10 Sep,11 Sep,12 Sep,13 Sep,14 Sep,15 Sep,16 Sep,17 Sep,18 Sep,19 Sep,20 Sep,21 Sep,22 Sep,23 Sep,24 Sep,25 Sep,26 Sep,27 Sep,28 Sep,29 Sep,30 Sep,1 Oct,2 Oct,3 Oct,4 Oct,5 Oct,6 Oct,7 Oct,8 Oct,9 Oct,10 Oct,11 Oct,12 Oct,13 Oct,14 Oct,15 Oct,16 Oct,17 Oct,18 Oct,19 Oct,20 Oct,21 Oct,22 Oct,23 Oct,24 Oct,25 Oct,26 Oct
 
 
|legend=Legend
|y1=21,21,31,27,15,18,27,19,17,22,31,34,32,30,17,24,25,35,29,25,32,24 ,17 ,30, 26,41,47,34,34,24,19,38,38,39,31 ,36,23,33,28,35 ,43,27,29,18,17,19,40,30,22,32,20,29,35,51,31,44,51,42,22,36,53,57,61,41,44,50,57,54,75,72,91,86,80,56,87,98,67,141,101,81,80,108,87,114,119,129,87,118,133,165,117,178,133,178,147,188,160,191,212,138,149,235,207,147,184,217,209,182,239,312,301,240,261,233,242,226,297,229,273,292,264,256,190,252,262,271,257,224,187,241,228,220,189,253,180,132,136,144,188,171,122,117,106,143,141,131,132,127,125,101,129 ,122,107,123, 87,77 ,97,92,102,113,116,73,84,60,84,82,112,94,82,68 ,63,71,79,73,66,74,56,44,66
|y1Title=Accumulated cases
|yGrid= |xGrid=
|อินเดีย
|34,725,791
|453455,164
|183163,560
|ติดเชื้อมากที่สุดในอันดับ 3 ของเอเชีย,
เสียชีวิตอันดับ 3 ของโลก,<br>รักษาอยู่อันดับ 12 ของโลก
|-
|'''ไทย'''
|1,822,189
|18,559865
|'''10398,268150'''
|รักษาอยู่อันดับ 4 ของเอเชีย
(รองจากตุรกี,อิหร่าน,อินเดีย)
|-
|มาเลเซีย
|2,479,396
|28,973
|8173,358
|
|-
|ฟิลิปปินส์
|2,746,164
|41,266
|65,988
|
|-
|เวียดนาม
|877,593
|21,981
|5763,902
|
|-
|ฟิลิปปินส์
|เมียนมาร์
|2,746,164
|491,610
|1841,652266
|2857,177988
|
|-
|สิงค์โปร์
|158,456
|264329
|2829,005905
|-
|ลาว
|33,025
|4953
|2729,648
|-
|เกาหลีใต้
|347,992
|2,779788
|2723,020
|-
|เมียนมาร์
|491,610
|18,652
|17,177
|-
|อินโดนีเซีย
|4,296,451
|143,977
|1513,191591
|-
|ญี่ปุ่น
|1,744,751
|18,148199
|65,519
|-
|กัมพูชา
|117,515
|2,704751
|21,516
|-
|จีน
|96,810
|4,636
|492603
|}
 
จำนวนผู้ป่วย ณ ปัจจุบัน (Active Case) ไม่รวมผู้ป่วยที่หายแล้ว (ไม่รวมประเทศสเปน เนื่องจากไม่ได้จัดทำข้อมูลนี้)
# สหรัฐอเมริกา 9,525385,384 ราย
#อังกฤษ 1,444498,745 ราย (เพิ่ม)
#รัสเซีย 812861,342 ราย (เพิ่ม)
#ตุรกี 503495,931 ราย
#'''เม็กซิโก''' 352348,769
#อิหร่านยูเครน 333348,949108 ราย
#ยูเครนอิหร่าน 282313,608949 ราย
#ฮอนดูรัส 248,345 ราย
#บราซิล 215207,167 ราย
17. ไทย 10398,626150 ราย 1923.มาเลเซีย 8173,061 ราย
(จาก 222 ประเทศ) จากเดิมดีสุดที่อันดับ 148 แย่ที่สุดอันดับ 12<br>(ตัวเข้ม คือ ประเทศที่ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง)
 
จำนวนผู้เสียชีวิต
#'''สหรัฐอเมริกา''' 751757,885 ราย (เกิน 7 แสนคน,มีแนวโน้มเสียชีวิตต่อวันลดลง)
#บราซิล 604605,895 ราย
#'''อินเดีย''' 453455,966 ราย (เสียชีวิตมากที่สุดในทวีปเอเชีย)
#'''เม็กซิโก''' 285286,907 ราย
#รัสเซีย 227231,754 ราย
#เปรู 199200,945 ราย
#อินโดนีเซีย 143,938 ราย (แซงอังกฤษ)
#'''อังกฤษ''' 139,229 ราย (มีแนวโน้มเสียชีวิตต่อวันลดลง)
#อิตาลี 131,719 ราย
#โคลัมเบีย 126127,876 ราย
36.ไทย 18,559865 ราย
รวมทั้งหมด 4,941971,609 ราย (เสียชีวิตใกล้จะถึง 5 ล้านรายแล้ว)
 
ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดคือ '''สหรัฐอเมริกา''' รองลงไปคือ '''บราซิล''' ขณะที่ '''อินเดีย''' เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในเอเชีย และ '''อินโดนีเซีย''' เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในอาเซียน ประเทศในอาเซียนที่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 น้อยที่สุด ได้แก่ ลาว (49 คน)<br>
|1
|{{flag|SIN}}
|4,742751,997524
|80.46
|Pfizer, Moderna และ Sinovac
|-
|2
|{{flag|CAM}}
|13,622658,977227
|80.46
|Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
|-
|3
|{{flag|MAS}}
|25,286367,379223
|77.24
|AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac
|-
|4
|{{flag|THA}}
|3940,881346,034281
|57.7
|Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm และ Pfizer
|-
|5
|{{flag|VIE}}
|4751,997883,541474
|4852.9
|Pfizer, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
|-
|6
|{{flag|LAO}}
|3,091178,161111
|4143.91
|Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V และ Sinopharm
|-
|7
|{{flag|INA}}
|109113,796032,866768
|3940.79
|Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
|-
|8
|{{flag|MYA}}
|811,390223,746285
|1520.35
|AstraZeneca และ Sinopharm
|-
15,519

การแก้ไข