ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชาธิปไตยฮาพส์บวร์ค"

แปล
(แปล)
(แปล)
*** [[March of Istria#Habsburg Margraviate|แคว้นชายแดนอิสเตรีย]] (แม้ดินแดนอิสเตรียส่วนมากจะอยู่ภายใต้การปกครองของ[[สาธารณรัฐเวนิส]] จนถึง ค.ศ. 1797)
*** [[Princely County of Gorizia and Gradisca|ราชรัฐเคาน์ตีกอริเซียและกราดิสกา]]
** [[County of Tyrol|เคาน์ตีทีโรล]] (ราชรัฐมุขนายกเทรนโตและบริกเซินปกครองพื้นที่ที่จะกลายมาเป็นทางใต้ของทีโรลจนถึง ค.ศ. 1803)
** [[County of Tyrol|เคาน์ตีทิโรล]] (although the Bishoprics of Trent and Brixen dominated what would become the South Tyrol before 1803)
** [[Further Austria|เฟอร์เทอร์ออสเตรีย]] โดยส่วนมากแล้วถูกปกครองร่วมกับทิโรล
*** [[รัฐโฟราร์ลแบร์ก|โฟราร์ลแบร์ก]] (ในความเป็นจริงแล้วเป็นกลุ่มมณฑลต่าง ๆ ต่อมาจึงรวมตัวกันในคริสต์ศตวรรษที่ 19)
7,304

การแก้ไข