ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
* พระอังคาร [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน]] (1 มีนาคม พ.ศ. 2402 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2419 พระชันษา 17 ปี)
* พระราชสรีรางคาร '''[[สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี]]''' (10 พฤษภาคม พ.ศ. 2404 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 พระชนมายุ 66 พรรษา)
** พระสรีรางคาร [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร]] (14 กันยายน พ.ศ. 2420 - 2 มกราคม พ.ศ. 2465 พระชันษา 45 ปี)
** พระสรีรางคาร [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต]] (29 มิถุนายน พ.ศ. 2424 - 18 มกราคม พ.ศ. 2487 พระชันษา 64 ปี) ''(ต้นราชสกุลบริพัตร)''
*** อังคาร [[หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร]] พระชายา (ราชสกุลเดิม ''ไชยันต์''; 19 ธันวาคม พ.ศ. 2429 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2499 พระชันษา 70 ปี)
336

การแก้ไข