ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชาธิปไตยฮาพส์บวร์ค"

แปล
(แปล)
(แปล)
** [[ราชอาณาจักรโบฮีเมีย]]
** [[Margraviate of Moravia|แคว้นชายแดนโมราเวีย]]
** [[Duchies of Silesia|ไซลีเซีย]] พื้นที่ส่วนมากของไซลีเซียกลายเป็นส่วนหนึ่งของ[[ราชอาณาจักรปรัสเซีย|ปรัสเซีย]] ใน ค.ศ. 1740–1742 และพื้นที่ที่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ฮาพส์บวร์คถูกปกครองในฐานะ[[Duchy of Upper and Lower Silesia|ดัชชีอัปเปอร์และโลเวอร์ไซลีเซีย]] (ไซลีเซียของออสเตรีย)
** [[Duchies of Silesia|ไซลีเซีย]], Most of Silesia was conquered by [[Kingdom of Prussia|Prussia]] in 1740–1742 and the remnants which stayed under Habsburg sovereignty were ruled as [[Duchy of Upper and Lower Silesia]] (Austrian Silesia).
** [[Lusatia|ลูซาเทีย]] ยกให้[[รัฐซัคเซิน|ซัคเซิน]]ใน ค.ศ. 1635.
*** [[Upper Lusatia|อัปเปอร์ลูซาเทีย]]
7,140

การแก้ไข