ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ดิสคอร์ด"

เพิ่มขึ้น 4,982 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
เพิ่มส่วนเกี่ยวกับช่องเสียงและเวที
(ย้อนการแก้ไขที่ 9706366 สร้างโดย Pakse32 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทำกลับ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
(เพิ่มส่วนเกี่ยวกับช่องเสียงและเวที)
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#ทั่วไป</code>
| พูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อทั่วไปในโครงการวิกิมีเดีย ผู้ใช้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนจะได้รับการอนุญาตให้พูดคุยได้เฉพาะในช่องนี้มาที่นี่เป็นอันดับแรก
| <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
| <code>#ปูมเซิร์ฟเวอร์</code>
| บันทึกการกระทำต่าง ๆ ในเซิร์ฟเวอร์โดยทั้งผู้ใช้และผู้ควบคุมเอง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการต่าง ๆ ที่อาจไม่อยู่ในขอบเขตของบันทึกของตัวดิสคอร์ด (audit logs)
| || || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#ปูมเซิร์ฟเวอร์สำรอง</code>
| สำเนาบันทึกการกระทำต่าง ๆ ในเซิร์ฟเวอร์โดยทั้งผู้ใช้และผู้ควบคุมเอง เพื่อป้องกันการตกหล่นของการกระทำต่าง ๆ
| || || <center>{{done}}</center>
 
| การรันคำสั่งในการจัดการผู้ใช้ผ่าน Carl-bot
| || || <center>{{done}}</center>
 
|}
 
=== ช่องเสียง ===
ช่องสำหรับพูดคุยด้วยคุณสมบัติช่องเสียง (Voice channel) ของดิสคอร์ด
{| class="toccolours" style="font-size:90%; margin:0 auto; width:100%;"
! style="background:#ccccff" | ช่อง
! style="background:#ccccff" | วัตถุประสงค์
! style="background:#ccccff" | ทั่วไป
! style="background:#ccccff" | ผู้ใช้ยืนยันแล้ว
! style="background:#ccccff" | ผู้ควบคุม
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#อภิปราย-ข้อความ</code>
| ช่องสำหรับส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออภิปรายเกี่ยวกับโครงการวิกิมีเดียที่กำลังดำเนินอยู่
| <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#สังสรรค์-ข้อความ</code>
| ช่องสำหรับส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการสังสรรค์ที่กำลังดำเนินอยู่
| <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>🔊อภิปราย</code>
| ช่องเสียงสำหรับการอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับโครงการวิกิมีเดีย โดยจะจัดเป็นวาระ และเฉพาะเมื่อมีเรื่องที่จะอภิปรายและกำหนดการชัดเจน โดยจะพยายามจัดในวันเสาร์ของสัปดาห์ที่มีวาระ
| <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>🔊สังสรรค์</code>
| ช่องเสียงสำหรับการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับความบันเทิงหรือสันทนาการ โดยผู้จัดจะต้องกำหนดหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยอย่างชัดเจน ไม่จำกัดวันหรือเวลาในการจัด
| <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|}
 
=== ช่องเวที===
ช่องสำหรับพูดคุยด้วยคุณสมบัติเวที (Stage) ของดิสคอร์ด
 
{| class="toccolours" style="font-size:90%; margin:0 auto; width:100%;"
! style="background:#ccccff" | ช่อง
! style="background:#ccccff" | วัตถุประสงค์
! style="background:#ccccff" | ทั่วไป
! style="background:#ccccff" | ผู้ใช้ยืนยันแล้ว
! style="background:#ccccff" | ผู้ควบคุม
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>#เวที-ข้อความ</code>
| ช่องพูดคุยรองเฉพาะกิจในหัวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังกล่าวถึงในเวทีหลักโดยผู้พูด หรือใช้งานในการพูดคุยเพิ่มเติมในที่เกี่ยวข้องกัน เปิดใช้เฉพาะเมื่อมีการใช้เวที
| <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|- style="background:#f0f0f0"
| <code>◎ เวที</code>
| ช่องเสียงรูปแบบเฉพาะ โดยจะแบ่งผู้เข้าร่วมในช่องออกเป็น "ผู้พูด" และ "ผู้ฟัง" โดยจะอนุญาตให้ผู้พูดบนเวทีสามารถพูดได้เพียงผู้เดียว ส่วนผู้ฟังด้านล่างเวทีจะถูกปิดไมโครโฟนอัตโนมัติโดยดิสคอร์ด
| <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center> || <center>{{done}}</center>
 
|}
7,307

การแก้ไข