ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ไฟล์สำหรับอัปโหลด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* คำอธิบายไฟล์: พระนามาภิไธย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ภายใต้ฉัตรตาดำเหลือง 5 ชั้น
* ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ทรงลิขสิทธิ์:Google Drive + Pubilc
* แหล่งที่มา: <!--ลิงก์ไปยังไฟล์หรือ URL ต้นฉบับ---> Google Drive + Pubilc/storage/emulated/0/Pictures/ไม่มีชื่อ 45_20211013040130.png
* ตำแหน่งไฟล์ต้นทางที่จะให้อัปโหลด: <!--ลิงก์ไปยังไฟล์หรือ URL ที่จะให้อัปโหลด (อย่าลืมลดรายละเอียดไฟล์) ถ้าเป็นไฟล์จากวิกิอื่นสามารถใส่ลิงก์ของวิกิได้ หากไฟล์เก็บอยู่ในที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น Google Drive) ต้องเปิด Permission ให้ผู้อัปโหลดเห็นได้ด้วยจนกว่าจะดำเนินการเสร็จ--> /storage/emulated/0/Pictures/ไม่มีชื่อ 45_20211013040130.png
* ชื่อไฟล์ที่จะใช้ในวิกิพีเดีย: [[:ไฟล์:พระนามาภิไธย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวะราลงกอน.jpg|พระนามาภิไธย สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ.jpg]]
* วัตถุประสงค์การใช้ไฟล์: <!-- เช่น ทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของบทความดีขึ้นอย่างไร? --> ทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของบทความดีขึ้น
* มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่สามารถทดแทนได้: <!-- มีภาพเสรีทดแทนหรือไม่? --> มีภาพเสรีทดแทน
* เคารพต่อโอกาสเชิงพาณิชย์: <!-- ถ้ามี --> เคารพต่อโอกาส
* สารสนเทศ/รุ่นอื่น: <!-- ถ้ามี -->สารสนเทศ
* '''อัปโหลด''': [{{fullurl:พิเศษ:อัปโหลด|wpDestFile={{urlencode:พระนามาภิไธย สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร.jpg}}&wpUploadDescription={{urlencode:{{วิกิพีเดีย:ไฟล์สำหรับอัปโหลด/กล่องข้อมูล/Nfur|1=พระนามาภิไธย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ภายใต้ฉัตรตาดำเหลือง 5 ชั้น|2=phudis.sornsetthee@gmail.com|3=/storage/emulated/0/Pictures/ไม่มีชื่อ 45_20211013040130.png|4=ภาพ|5=ทั้งหมด|6=ไม่ใช่เพราะมีความละเอียดสูง|7=ทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของบทความดีขึ้น|8=มีภาพเสรีทดแทน|9=}}}}}} ไฟล์ไม่เสรี (Nfur)] / [{{fullurl:พิเศษ:อัปโหลด|wpDestFile={{urlencode:พระนามาภิไธย สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร.jpg}}&wpUploadDescription={{urlencode:{{วิกิพีเดีย:ไฟล์สำหรับอัปโหลด/กล่องข้อมูล/Nfur 2|1=พระนามาภิไธย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ภายใต้ฉัตรตาดำเหลือง 5 ชั้น|2=phudis.sornsetthee@gmail.com|3=/storage/emulated/0/Pictures/ไม่มีชื่อ 45_20211013040130.png|4=ภาพ|5=ทำให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของบทความดีขึ้น|6=มีภาพเสรีทดแทน|7=ไม่ใช่เพราะมีความละเอียดสูง|8=}}}}}} ไฟล์ไม่เสรี (Nfur 2)] / <s>[{{fullurl:พิเศษ:อัปโหลด|wpDestFile={{urlencode:พระนามาภิไธย สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร.jpg}}&wpUploadDescription={{urlencode:{{วิกิพีเดีย:ไฟล์สำหรับอัปโหลด/กล่องข้อมูล/Imginfo|1=พระนามาภิไธย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ภายใต้ฉัตรตาดำเหลือง 5 ชั้น|2=phudis.sornsetthee@gmail.com|3=/storage/emulated/0/Pictures/ไม่มีชื่อ 45_20211013040130.png|4=|5=|6=}}}}}} ไฟล์เสรี]</s> <small>(เฉพาะผู้อัปโหลดเท่านั้น)</small><br>[[ผู้ใช้:Phudis Sornsetthee|Phudis Sornsetthee]] ([[คุยกับผู้ใช้:Phudis Sornsetthee|คุย]]) 04:18, 13 ตุลาคม 2564 (+07)
:{{ping|Phudis Sornsetthee}} ระบุคำขออัปโหลดไฟล์ไม่ถูกต้อง ขอให้แก้ไขให้ถูก โดยต้องระบุผู้ทรงลิขสิทธิ์ แหล่งที่มา และตำแหน่งต้นทางที่จะให้อัปโหลดภาพ (แนะนำเป็น Google Drive + Pubilc) ด้วยครับ --[[ผู้ใช้:ร้อยตรี โชคดี|ร้อยตรี โชคดี]] ([[คุยกับผู้ใช้:ร้อยตรี โชคดี|คุย]]) 14:47, 21 ตุลาคม 2564 (+07)
336

การแก้ไข