Naza979

เข้าร่วมเมื่อ 10 ธันวาคม 2557
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[กันตนา|บริษัท มุมใหม่ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : แรเงา<br>บทโทรทัศน์ : ภาคย์รพี</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ไม่ทราบ ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| รอเปิดกล้องเร็วๆนี้
|-
| bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| '''[[สาวน้อยร้อยไมค์]]''' ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| {{hidden||<center>[[พงศกร โตสุวรรณ]]<br>[[แอนน่า กลึคส์]]<br>[[เปรมอนันต์ ศรีพานิช]]<br>[[จาด้า อินโตร์เร]]<br>[[ชณภัส รุ่งหิรัญประภากร]]<br>[[พาเมล่า เบาว์เด้นท์]]<br>[[ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง]]<br>[[อาคริส อธิญญานนท์]]</center>}}
|bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| [[สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล|บริษัท มงคลดี โปรดักชั่น จำกัด]] || bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : แบ่งปัณณ์<br>บทโทรทัศน์ : ไม่ทราบ </small> ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| ไม่ทราบ ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| รอเปิดกล้องเร็วๆนี้
|-
2,743

การแก้ไข