Naza979

เข้าร่วมเมื่อ 10 ธันวาคม 2557
ลดลง 2,341 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
! เรื่อง !! นักแสดงนำ !! ผู้ผลิต !! บทละคร !! ผู้กำกับการแสดง !! หมายเหตุ
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[พริกกับเกลือ]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[ซอนญ่า สิงหะ]]<br>[[ธันวา สุริยจักร]]<br>[[พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์]]<br>[[กรรญกฤษต อรรควงษ์]]<br>[[จักรภัทร อังศุธนมาลี]]<br>[[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]]<br>[[สุภาพร มะลิซ้อน]]<br>[[ณัฐชนน ภูวนนท์]]<br>[[สุรเกียรติ บุนนาค]]<br>[[ณัฐชยกานต์ ปากหวาน]]<br>[[กรเศก โคนินทร์]]<br>[[สันติสุข พรหมศิริ]]<br>[[มัณฑนา หิมะทองคำ]]<br>[[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]]<br>[[นิภาภรณ์ ฐิติธนการ]]<br>[[ณุศรา ประวันณา]]<br>[[วีระชัย หัตถโกวิท]]<br>[[วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ]]<br>[[วาสนา สิทธิเวช]]<br>[[พรสวรรค์ สุขจิตร]]<br>[[ฐิติพล สวัสดิ์ศรี]]</center>}}
|bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| '''[[กองป่วนก๊วนเหลือเชื่อ]]''' ||bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| {{hidden||<center>[[ตากเพชร เลขาวิจิตร]]<br>[[แก้วใส คริสตัล]]<br>[[สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย]]<br>[[พัฒนิดา พุ่มชูแสง]]<br>[[วาทิต โสภา]]<br>[[ปริตา ไชยรักษ์]]</center>}}
|bgcolor = "#b6fcbb6fc" align = "center"| [[สหมงคลฟิล์มมีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนลออฟ มีเดียส์|บริษัท มงคลดีมีเดีย โปรดักชั่นซีน จำกัด]] || bgcolor = "#b6fcbb6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ไม่ทราบ[[ชูวงศ์ ฉายะจินดา]]<br>บทโทรทัศน์ : ไม่ทราบวจี</small> ||bgcolor = "#b6fcbb6fc" align = "center"| ไม่ทราบ[[พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร]] ||bgcolor = "#b6fcbb6fc" align = "center"| ปิดกล้องเมื่อ<br>'''7 กันยายนตุลาคม 2564'''
|}
* '''หมายเหตุ''' เรียงลำดับตามเดือนและปีที่ละครปิดกล้อง
{| class="wikitable" width="100%"
! เรื่อง !! นักแสดงนำ !! ผู้ผลิต !! บทละคร !! ผู้กำกับการแสดง !! หมายเหตุ
|-
| bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| '''[[ธิดาวานร]]''' ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| {{hidden||<center>[[จุติ จำเริญเกตุประทีป]]<br>[[ชรินพร เงินเจริญ]]<br>[[ณศรันย์ จุมพลวิวัฒน์]]<br>[[ปริตา ไชยรักษ์]]<br>[[พัฒนิดา พุ่มชูแสง]]<br>[[สาวิตรี สามิภักดิ์]]<br>[[ดิลก ทองวัฒนา]]<br>[[รัตติกร ขุนโสม]]<br>[[พลรัตน์ รอดรักษา]]<br>[[นวพล ภูวดล]]<br>[[ชัชฎาภรณ์ ธนันทา]]<br>[[จารุศิริ ภูวนัย]]<br>[[ดนยา รัตนธาดา]]<br>[[พบศิลป์ โตสกุล]]</center>}}
|bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| [[บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด]] || bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : วรพันธ์ รวี<br>บทโทรทัศน์ : วรพันธ์ รวี </small> ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| วีระ พิมพา ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''9 ธันวาคม 2562'''
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[ปล้นลอยฟ้า]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[กรรญกฤต อรรควงษ์]]<br>[[บารมิตา สาครจันทร์]]<br>[[วาทิต โสภา]]<br>[[บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์]]<br>[[ภัทรานิษฐ์ คำกำพุด]]<br>[[นนทพันธ์ ใจกันทา]]<br>[[กมลวรรณ ศรีวิไล]]<br>[[พัชชุดาญ์ พันธุ์พิพัฒน์]]<br>[[เจจินตัย อันติมานนท์|เจจินตัย แวนดิว]]<br>[[ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[ฉลอง ภักดีวิจิตร|บริษัท โกลด์ ซี พีจี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ไม่ทราบ<br>บทโทรทัศน์ : ไม่ทราบ</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ฉลอง ภักดีวิจิตร ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''28 พฤษภาคม 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[พริกกับเกลือ]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[ซอนญ่า สิงหะ]]<br>[[ธันวา สุริยจักร]]<br>[[พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์]]<br>[[กรรญกฤษต อรรควงษ์]]<br>[[จักรภัทร อังศุธนมาลี]]<br>[[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]]<br>[[สุภาพร มะลิซ้อน]]<br>[[ณัฐชนน ภูวนนท์]]<br>[[สุรเกียรติ บุนนาค]]<br>[[ณัฐชยกานต์ ปากหวาน]]<br>[[กรเศก โคนินทร์]]<br>[[สันติสุข พรหมศิริ]]<br>[[มัณฑนา หิมะทองคำ]]<br>[[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]]<br>[[นิภาภรณ์ ฐิติธนการ]]<br>[[ณุศรา ประวันณา]]<br>[[วีระชัย หัตถโกวิท]]<br>[[วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ]]<br>[[วาสนา สิทธิเวช]]<br>[[พรสวรรค์ สุขจิตร]]<br>[[ฐิติพล สวัสดิ์ศรี]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[มีเดีย ออฟ มีเดียส์|บริษัท มีเดีย ซีน จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : [[ชูวงศ์ ฉายะจินดา]]<br>บทโทรทัศน์ : วจี</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[พุฒิพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร]] ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''5 มิถุนายน 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| '''[[สาวสองวิญญาณ]]''' ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| {{hidden||<center>[[จิณณะ นวรัตน์]]<br>[[ภัณฑิรา พิพิธยากร]]<br>[[เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์]]<br>[[มาริสา โชลล์]]<br>[[นิชานันท์ ฝั้นแก้ว]]<br>[[อัญษนา บุรานันท์]]<br>[[เจจินตัย อันติมานนท์|เจจินตัย แวนดิว]]<br>[[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]]<br>[[อำภา ภูษิต]]<br>[[นุศรา ประวันณา]]<br>[[ศุกล ศศิจุลกะ]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[สัจจะในชุมโจร (เสือสั่งฟ้า 3)]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[อรรคพันธ์ นะมาตร์]]<br>[[เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค]]<br>[[เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์]]<br>[[แอนน่า กลึคส์]]<br>[[กัญญา รัตนเพชร์]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : เพชรน้ำหนึ่ง<br>บทโทรทัศน์ : ไม่ทราบ</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ไม่ทราบ ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''27 กันยายน 2564'''
|-
|bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| '''[[พยัคฆ์ยี่เก]]''' ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| {{hidden||<center>[[วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาด]]<br>[[ญาณิศา ธีราธร]]<br>[[มาริสา โชลล์]]<br>[[วงศธร สมศรี]]<br>[[ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน]]<br>[[ธนายง ว่องตระกูล]]</center>}}
|bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| [[บริษัท ดีด้าโคลีเซี่ยม วิดีโอ โปรดักชั่นอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด]] || bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : วรพันธ์ รวีไม่ทราบ<br>บทโทรทัศน์ : วรพันธ์ รวี ไม่ทราบ</small> ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| วีระทองก้อน พิมพาศรีทับทิม ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''94 ธันวาคมตุลาคม 25622564'''
|-
| bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| '''[[หงส์ฟ้า]]''' ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| {{hidden||<center>[[ชาคริต บุญสิงห์]]<br>[[ณัฐชา ชยางคานนท์]]<br>[[เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล]]<br>[[ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์]]<br>[[สุพิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์]]<br>[[นพพล พิทักษ์โล่พานิช]]<br>[[ชัชฎาภรณ์ ธนันทา]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fcfcfc" align = "center"| [[มีเดีย ออฟ มีเดียส์|บริษัท มีเดียกันตนา ซีนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]] || bgcolor = "#b6b6fcfcfc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : [[ชูวงศ์ ฉายะจินดา]]โยษิตา<br>บทโทรทัศน์ : วจีภาคย์รพี </small> ||bgcolor = "#b6b6fcfcfc" align = "center"| [[พุฒิพงศ์อินทนนท์ พรหมสาขา ณ สกลนคร]]รัตนากาญจน์ ||bgcolor = "#b6b6fcfcfc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''57 มิถุนายนตุลาคม 25632564'''
|}
* '''หมายเหตุ''' เรียงลำดับตามเดือนและปีที่ละครเปิดกล้อง
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[ชาติพยัคฆ์คมนักเลง]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล]]<br>[[ฮาน่า ลีวิส]]<br>[[ธนากร ศรีบรรจง]]<br>[[ญาณิศา ธีราธร]]<br>[[เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท โคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ไม่ทราบ<br>บทโทรทัศน์ : ไม่ทราบ</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ทองก้อน ศรีทับทิม ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| รอเปิดกล้องเร็วๆนี้
|-
|bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| '''[[พยัคฆ์ยี่เก]]''' ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| {{hidden||<center>[[วิชญพงศ์ เอี่ยมสะอาด]]<br>[[ญาณิศา ธีราธร]]<br>[[มาริสา โชลล์]]<br>[[วงศธร สมศรี]]<br>[[ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน]]<br>[[ธนายง ว่องตระกูล]]</center>}}
|bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| [[บริษัท โคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด]] || bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ไม่ทราบ<br>บทโทรทัศน์ : ไม่ทราบ</small> ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| ทองก้อน ศรีทับทิม ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| รอเปิดกล้องเร็วๆนี้
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[เพลิงกินรี]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[สุวนันท์ ปุณณกันต์]]<br>[[อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์]]<br>[[รมิดา ธีรพัฒน์]]<br>[[ศรราม เทพพิทักษ์]]<br>[[เกริกพล มัสยวาณิช]]<br>[[อมีนา พินิจ]]<br>[[ชลธิชา นวมสุคนธ์]]<br>[[คลาวเดีย จักรพันธุ์]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[สร้อยนาคี]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[ทิสานาฏ ศรศึก]]<br>[[วรพล จินตโกศล]]<br>[[ณัฏฐณิชา บุญปอง]]<br>[[ดอม เหตระกูล]]<br>[[แคทรียา อิงลิช]]<br>[[สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา]]<br>[[อานัส ฬาพานิช]]<br>[[ณทรรศชัย จรัสมาส]]<br>[[ปภัสรา เตชะไพบูลย์]]<br>[[ศิริพิชญ์ วิมลโนช]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[กันตนา|บริษัท มุมใหม่ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : แรเงา<br>บทโทรทัศน์ : ภาคย์รพี</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ไม่ทราบ ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| รอเปิดกล้องเร็วๆนี้
|-
| bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| '''[[หงส์ฟ้า]]''' ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| {{hidden||<center>[[ชาคริต บุญสิงห์]]<br>[[ณัฐชา ชยางคานนท์]]<br>[[เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล]]<br>[[ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์]]<br>[[สุพิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์]]<br>[[นพพล พิทักษ์โล่พานิช]]</center>}}
|bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| [[บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]]|| bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : โยษิตา<br>บทโทรทัศน์ : ภาคย์รพี </small> ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| ไม่ทราบ ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| รอเปิดกล้องเร็วๆนี้
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[อุ้มรักปาฏิหาริย์]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์]]<br>[[ธัญญวีร์ ชุณหสวัสดิกุล]]<br>[[อัครพรรฒ บุนนาค]]<br>[[เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช]]<br>[[ใจบัว ฮิดดิง]]<br>[[ภัทรพงศ์ เวศกามี]]</center>}}
2,743

การแก้ไข