ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาญชัย กายสิทธิ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ผู้ประกาศข่าว
** [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3]] (พ.ศ. 2540 - 30 เมษายน พ.ศ. 2557)
** สถานีโทรทัศน์[[พีพีทีวี]] (2 เมษายน พ.. 2557 - กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
** สถานีโทรทัศน์[[อมรินทร์ทีวี]] (สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 2563)
** สถานีโทรทัศน์[[เจเคเอ็น 18]] (8 มีนาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)
ผู้ใช้นิรนาม