ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอำนวยศิลป์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
* พลเรือเอก [[กำธร พุ่มหิรัญ]] อดีต[[ผู้บัญชาการทหารเรือ]]
* พลเอก [[ทรงกิตติ จักกาบาตร์]] อดีต[[ผู้บัญชาการทหารสูงสุด]]
* ศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกร ดร.[[มณฑล สงวนเสริมศรี]] อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยพะเยา]] และ อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์[[ชัยชาญ ถาวรเวช]] อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยศิลปากร]]
* [[ปิยะ อังกินันทน์]] อดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี]] 6 สมัย
23

การแก้ไข