ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามเจ้านายไทยที่ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์"

Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8.2
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8.2)
 
 
== ประวัติ ==
การอภิเษกสมรสของเจ้านายฝ่ายใน ในสมัยก่อนไม่เป็นที่นิยมมากนัก โดยหลายพระองค์มิได้อภิเษกสมรสตลอดพระชนม์ชีพ เพราะไม่อาจเลือกคู่ครองเองได้ และจะต้องอภิเษกสมรสกับผู้ที่มีฐานันดรศักดิ์สูงกว่า หรือเท่าเทียมกันเท่านั้น แต่ภายหลัง[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|การเปลี่ยนแปลงการปกครอง]]จากระบอบ[[สมบูรณาญาสิทธิราชย์]]เป็นระบอบ[[ประชาธิปไตย]] ซึ่งทำให้โครงสร้าง และระบบระเบียบด้านต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยเจ้านายฝ่ายในมีสิทธิในการเลือกคู่ครองได้ โดยส่วนมากเป็น[[หม่อมเจ้า]]หญิง ได้กราบบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์ เพื่อสมรสกับสามัญชน ตามที่กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2475 มาตรา 4 กล่าวว่า ''"เจ้าหญิงองค์ใด ถ้าจะทำการสมรสกับผู้อื่น ซึ่งมิใช่เจ้าในพระราชวงศ์ อันเป็นการไม่ต้องด้วยพระราชประเพณีนิยม ท่านว่าต้องกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เสียก่อน"''<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.thethailaw.com/law3/lawpdf/law24712480/9.PDF กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2475] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160306191344/http://www.thethailaw.com/law3/lawpdf/law24712480/9.PDF |date=2016-03-06 }}, เล่ม 49, 11 สิงหาคม พ.ศ. 2475, หน้า 256</ref>
 
== เจ้านายฝ่ายในที่ถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์==
64,616

การแก้ไข