ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฤดูพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิก พ.ศ. 2564"

{{กล่องข้อมูล ฤดูพายุหมุนเขตร้อน (เล็ก)
|Basin=WPac
|Formed=7 กันยายน
|Dissipated=ปัจจุบัน8 กันยายน
|Image=JMA TD 29 2021-09-07 1808Z.jpg
|Image=
|Track=JMA TD 29 2021 track.png
|Prewinds=<
|10-min winds=30
|10-min winds(TMD)=
|1-min winds=
|Pressure=10081004
}}
พายุดีเปรสชันเขตร้อนก่อตัวขึ้นทางตะวันออกของเกาะไหหนานในวันที่ 7 กันยายน<ref>{{cite web |title=WWJP27 RJTD 070000 |url=https://tgftp.nws.noaa.gov/data/raw/ww/wwjp27.rjtd..txt |publisher=Japan Meteorological Agency |access-date=7 September 2021 |archive-url=https://archive.today/20210907051328/https://tgftp.nws.noaa.gov/data/raw/ww/wwjp27.rjtd..txt |archive-date=2021-09-07 |date=7 September 2021 |url-status=live }}</ref>
{{clear}}
 
===พายุดีเปรสชันเขตร้อน===
<!--{{ข้อมูลรองชื่อพายุ|JMA=|JTWC=|PAGASA=}}-->
{{กล่องข้อมูล ฤดูพายุหมุนเขตร้อน (เล็ก)
|Basin=WPac
|Formed=27 กันยายน
|Dissipated=3 ตุลาคม
|Image=JMA TD 32 2021-09-28 1122Z.jpg
|Track=JMA TD 32 2021 track.png
|Prewinds=<
|10-min winds=30
|10-min winds(TMD)=
|1-min winds=
|Pressure=1004
}}
{{clear}}
 
===พายุดีเปรสชันเขตร้อน===
{{ข้อมูลรองชื่อพายุ|PAGASA=นันโด}}
{{กล่องข้อมูล ฤดูพายุหมุนเขตร้อน (เล็ก)
|Basin=WPac
|Formed=7
|Dissipated=8 ตุลาคม
|Image=Nando 2021-10-08 0127Z.jpg
|Track=Nando 2021 track.png
|Prewinds=<
|10-min winds=30
|10-min winds(TMD)=
|1-min winds=
|Pressure=1002
}}
{{clear}}