ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฤดูพายุเฮอริเคนแปซิฟิก พ.ศ. 2564"

| 1-min winds=75
| Pressure=977
}}
{{clear}}
 
=== พายุเฮอริเคนโอลาฟ ===
{{กล่องข้อมูล ฤดูพายุหมุนเขตร้อน (เล็ก)
| Basin=EPac
| Image=Olaf 2021-09-09 2010Z.jpg
| Track=Olaf 2021 track.png
| Formed=7
| Dissipated=11 กันยายน
| 1-min winds=85
| Pressure=974
}}
{{clear}}
 
=== พายุเฮอริเคนพาเมลา ===
{{กล่องข้อมูล ฤดูพายุหมุนเขตร้อน (เล็ก)
| Basin=EPac
| Image=Pamela 2021-10-12 0850Z.jpg
| Track=Pamela 2021 track.png
| Formed=10
| Dissipated=14 ตุลาคม
| 1-min winds=70
| Pressure=985
}}
{{clear}}